Targi edukacji we Włodawie

(31 marca) Młodzieżowe Centrum Kariery we Włodawie oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 WBS i II Liceum Ogólnokształcące im. A.F. Modrzewskiego we Włodawie zorganizowały Targi Edukacji i Pracy pn. „Moje życie – mój plan”. Miały one miejsce w hali sportowej ZSZ we Włodawie i przyciągnęły nie tylko uczniów, ale i zakłady pracy oraz uczelnie.

Targi wspólnie otworzyli wicestarosta włodawski Tomasz Korzeniewski i burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Głównym celem Targów było wsparcie uczniów ostatnich klas lokalnych szkół ponadpodstawowych w planowaniu kształcenia i przyszłej kariery zawodowej. W programie wydarzenia przewidziano prezentację ofert edukacyjnych szkolnictwa wyższego, szkół policealnych, ośrodków doskonalenia zawodowego, instytucji szkoleniowych i rynku pracy (Centrum Edukacji i Pracy w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie) oraz ofert zawodowych z branży motoryzacyjnej, budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej oraz służb mundurowych.

Uczniowie mieli również możliwość skorzystania z konsultacji z doradcami zawodowymi w zakresie diagnozy predyspozycji edukacyjno-zawodowych, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz konsultacji z pośrednikami pracy i specjalistami sieci EURES w zakresie skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia. (pk)