TBS na plusie

Miejska spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie po chudych latach wychodzi na prostą. Drugi rok z rzędu zakończyła zyskiem.

W jednym z ostatnich artykułów błędnie poinformowaliśmy, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie miniony rok zakończyło stratą. Co prawda zrealizowana przed kilkoma laty budowa kamienicy u zbiegu ulic Mostowej, Zamkowej, Czystej i Kościuszki pod względem finansowym mocno dała się we znaki spółce, ale – jak się okazuje – już 2022 rok pokazał, że TBS powoli zaczyna wychodzić na prostą, a najlepszym dowodem na to był dodatni wynik finansowy 43 440 zł netto.

Miniony rok okazał się jeszcze lepszy. TBS wypracowało zysk w wysokości 137 178 zł netto. – Zważywszy na wcześniejsze lata 2019-2021, kiedy to spółka rokrocznie była na minusie, obecny trend wzrostowy utwierdza w działaniach podejmowanych w celu poprawy sytuacji finansowej TBS – uważa jego prezes Radosław Rysak. – Z uwagi na dotychczasowe ograniczone możliwości finansowe spółki, sukcesywna poprawa wyniku w kolejnych latach pozwoli na podejmowanie zamierzeń inwestycyjnych w tym poprawy stanu technicznego własnych zasobów lokalowych. (d)

News will be here