Tęgie lubelskie umysły

Srebrne odznaczenie zdobyte przez dr. hab. Anetę Ptaszyńską

W ostatnim czasie wynalazki i projekty naukowe badaczy z UMCS zostały docenione zarówno na arenie międzynarodowej, jak i przez Narodowe Centrum Nauki.


W Norymberdze odbyły się 70. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA 2018. Jest to jedna z największych europejskich wystaw tego typu. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – srebrne odznaczenie zdobyła dr hab. Aneta Ptaszyńska wraz z zespołem.

– Nasi naukowcy zaprezentowali na tych targach preparaty przeznaczone do zwalczania choroby pszczół – nosemozy. Jurorzy przyznali im srebrny medal za opracowanie metody leczenia infekcji grzybiczej oraz wspomagania układu odpornościowego przez wzbogacenie diety zimowej owadów bakteriami z rodzaju Lactobacillus – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Badania finansowane przez NCN

Z kolei pracownicy i doktoranci uczelni odnieśli kolejne sukcesy naukowe, pozyskując środki na finansowanie badań. UMCS został beneficjentem ośmiu nowych projektów (OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15), finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Pierwszą laureatką jest dr Małgorzata Kołacz-Chmiel z Wydziału Humanistycznego, która przygotowuje pracę. „Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej”. Wysokość finansowania wynosi 146 070 zł. Mgr Rafał Muda z Wydziału Ekonomicznego zajmuje się tematem: „Efekt języka obcego w wysokoafektywnych decyzjach: różnice pomiędzy emocjami antycypowanymi, odczuwanymi w wyniku przewidywania i doświadczanymi”, a dofinansowanie wynosi 209 994 zł.

Prof. dr hab. Marek Tchórzewski z Wydziału Biologii i Biotechnologii opracowuje temat: „Fosforylacja rybosomalnych białek P jako źródło wyspecjalizowanych rybosomów – nowy poziom regulacji ekspresji genów u Eukariota”. Wysokość finansowania tego projektu to 1 493 600 zł. Prof. dr hab. Tadeusz Domański z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zajmuje się projektem „Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopowe” (konsorcjum z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Wysokość dofinansowania dla UMCS to 549 500 zł.

Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, opracowuje teamt „Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Au”. Wysokość finansowania wynosi 1 156 600 zł. Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS, pracuje nad projektem „Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających wanadany: właściwości, oddziaływania powierzchniowe, testy katalityczne i elektrochemiczne” (konsorcjum z Politechniką Poznańską). Wysokość dofinansowania dla UMCS wynosi 323 000 zł.

Mgr Maciej Błotnicki z Wydziału Prawa i Administracji otrzymał dofinansowywanie o wartości 84 828 zł na realizację badań dotyczących temat „Zagadnienie fałszu pieniądza na gruncie polskiej ustawy karnej i w ujęciu prawnoporównawczym”. Mgr Paweł Lesiński z Wydziału Prawa i Administracji opracowuje temat „U źródeł niemieckiego liberalizmu: państwo w nauce Roberta von Mohla” – wysokość finansowania wynosi tutaj 81 354 zł. MG