Tłumy nad Białym

Od kilku dni trwające upały przyciągnęły do Okuninki tysiące spragnionych słońca i czystej wody turystów. – Plaża jest tak zatłoczona, że nawet butelki z piwem nie miałem gdzie postawić. I musiałem na plecach małżonki – żartował jeden z plażowiczów.

Rejestracje tysięcy aut postawionych na parkingach i przy tzw. obwodnicy Jeziora Białego świadczyły o tym, że najwięcej turystów przyjechało z tzw. „warszawki”. Bardzo dużo było też gości z Lublina. Zdaniem policji w weekend przewinęło się przez Okuninkę na pewno kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Bary, restauracje i hotele mają „żniwa”. Podobno ma tak być przez najbliższy tydzień, kiedy upały jeszcze będą doskwierać.