To ostatni moment na zgłoszenie i walkę o prestiżowe wyróżnienie

Już po raz 20. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe organizuje konkurs „O Kryształową Cegłę”. Najlepsze inwestycje budowlane po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej poznamy w grudniu podczas uroczystej gali w Lublinie. Do końca października organizatorzy czekają na ostatnie zgłoszenia obiektów.


– Niezmiennie głównym celem naszego konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczynia się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Konkurs w każdej edycji stawia na rozwój współpracy krajów i regionów z obu stron wschodniej granicy Unii Europejskiej – mówi Kazimierz Widysiewicz, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Międzynarodowa i międzyregionalna formuła oddaje charakter i ideę Wspólnoty Europejskiej, zmierza do objęcia zasięgiem województw, obwodów i regionów – od Skandynawii po Bałkany – dodaje K. Widysiewicz

W dotychczasowych 19. edycjach konkursu rywalizowało ze sobą ponad 900 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji. Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo-technologiczne i centra handlowe.

– Międzynarodowa kapituła co roku staje przed ogromnym wyzwaniem: ocenia perły architektoniki wschodniego pogranicza UE nie tylko pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych, czy jakości wykonania, ale także z uwagi na wpływ na środowisko, jak również w aspekcie wartości społecznych, kulturowych i narodowych – podkreśla Kazimierz Widysiewicz.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z ideą konkursu nagradzani są wszyscy najważniejsi partnerzy procesu budowlanego – inwestor, projektant i wykonawca.

Przez lata konkurs stał się największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku inwestycyjnym jako wyraz uznania i szczególna forma rekomendacji.

Laureatów nagród i wyróżnień 20. edycji poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w grudniu w Lublinie. Do konkursu już zgłoszono ponad 20 inwestycji, a na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 października. Osoby i firmy, które najwydatniej wyróżniły się w działaniach konkursowych zostaną uhonorowane także specjalną nagrodą Grand Prix.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.krysztalowacegla.com.

Redakcja „Nowego Tygodnia w Lublinie” po raz kolejny została patronem medialnym konkursu. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here