Na topie sport i języki

W ubiegłym tygodniu zakończyła się rekrutacja do lubelskich gimnazjów. Miejskie placówki przygotowały dla pierwszoklasistów 2850 miejsc.
Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się szkoły z klasami dwujęzycznymi. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów najczęściej wybierali Gimnazjum nr 16 (oddział ogólnodostępny), G. nr 18 (o. dwujęzyczny z językiem angielskim), G. nr 15 (o. ogólnodostępny), G. nr 10 (o. ogólnodostępny), G. nr 11 (o. dwujęzyczny z programem DSD1), G. nr 18 (o. ogólnodostępny), G. nr 5 (o. ogólnodostępny), G. nr 9 (o. dwujęzyczny z językiem francuskim), G. nr 24 (o. ogólnodostępny), G. nr 9 (o. ogólnodostępny), G. nr 6 (o. ogólnodostępny) i G. nr 7 (o. dwujęzyczny z językiem angielskim).

Uczniowie chętnie wybierali też szkoły z klasami sportowymi, które będą funkcjonowały w Gimnazjum nr 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19 oraz profilowane klasy sportowe, jakie będą mieć gimnazja nr 2, 5, 6, 16 i 25. W ubiegłym roku szkolnym w lubelskich gimnazjach funkcjonowały klasy sportowe piłki siatkowej, ręcznej, nożnej, pływania czy koszykówki oraz profilowane klasy sportowe w takich dyscyplinach, jak piłka nożna chłopców, boks, pływanie czy kajakarstwo. Uczniowie klas sportowych i profilowanych poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć wychowania fizycznego, dodatkowo realizują po 6 godzin zajęć szkoleniowych w tygodniu.(EM.K.)