Totalne zagęszczenie

Mieszkańcy nie chcą, by na działce przy ul. Domeyki i Olechnowicza stanęła myjnia samochodowa i pawilon handlowy

Coraz bliżej do budowy myjni samoobsługowej na działce na ulicy Domeyki w centrum Zielonego Osiedla. Jeszcze trochę, a między działkę, na której ma powstać myjnia, a bloki mieszkalne wciśnie się jeszcze pawilon usługowy. Taki rozwój spraw bardzo nie podoba się mieszkańcom.


Mowa o nieużytkowanej i zarośniętej dziś działce przy ul. Domeyki i Olechnowicza. Z uzyskanych informacji wynika, że jej właściciel jest coraz bliższy rozpoczęcia budowy myjni samochodowej z całym zapleczem. Uzyskał już w tym celu większość zgód.
– „Zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę myjni samochodowej trzystanowiskowej z kontenerem technicznym wraz z instalacjami: wodociągową, sanitarną technologiczną z osadnikiem, separatorem, studzienkami rewizyjnymi i pompownią, z kanalizacją deszczową, instalacją gazową z ogrzewaniem podłogowym, instalacją elektryczną, uziemiającą, z drogami dojazdowymi, placem manewrowym, czterema miejscami postojowymi” – informował w kwietniu ratusz.

Coraz bliżej myjni

Na takie plany inwestycyjne nie godzą się mieszkańcy pobliskich bloków, głównie z ul. Domeyki 8 oraz ul. Olechnowicza 2 i 4. O inwestycji dowiedzieli się przypadkiem, gdy inwestor zwrócił się do nich o zgodę na wykonanie przyłączy: gazu, wody, prądu. Odmówili.
Ich zdaniem myjnia to zbyt uciążliwa usługa, by znajdowała się w centrum osiedla.
– Obawiają się jej szkodliwego wpływu na otoczenie. Z drugiej strony nie mają wsparcia, jeśli chodzi o stworzenie im miejsc parkingowych, których tu potrzebują – mówi Jolanta Stec, prezes spółki KSJ, zarządcy i administratora lokalnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Olechnowicza.
Miasto nie planuje póki co budowy tu miejsc parkingowych ani ulicy Olechnowicza.
W sprawie inwestycji przy ul. Domeyki dopytuje po raz kolejny radny Piotr Popiel. „Zainteresowanie mieszkańców Zielonego Osiedla przedmiotową inwestycją jest wciąż duże i budzi skrajnie negatywne emocje. W opinii wielu osób mieszkających w pobliżu, obszar oddziaływania jest zdecydowanie większy niż wskazywany w dokumentacji. Egzekwowanie obowiązującego prawa w zakresie uciążliwości takich obiektów jest trudne, wręcz niemożliwe”– pisze w interpelacji do prezydenta miasta. I dodaje: – „Plany inwestora, pomimo sprzeciwu mieszkańców, wydają się jasne. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy działkę uzbrojono w sieć elektroenergetyczną i gazową. Pozostało wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej”.
Z odpowiedzi na pierwsze zapytanie w tej sprawie zastępca prezydenta Lublina, Artur Szymczyk, poinformował radnego, że miasto nie miało przesłanek do zablokowania inwestycji. – „Obszar oddziaływania określony w projekcie budowlanym mieści się w granicach działki inwestora. Nie znaleziono podstaw do podważania tego stanowiska. Nie widzę podstaw do skutecznego zaskarżenia niniejszego pozwolenia na budowę” – odpisał radnemu w kwietniu zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk.
Na kolejne pismo jeszcze nie odpowiedział. Mało jednak prawdopodobne, by miasto wycofało się z wydanego pozwolenia na budowę.

Pawilon pod oknami?

Między przyszłą myjnią a blokami powstanie jeszcze pawilon usługowy. Inwestor dopina ostatnie formalności. – Do Wydziału Architektury został złożony w maju wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego na działce przy ulicy Domeyki 6 w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. Powodem są braki w dokumentacji.
Słyszymy też, że do urzędu nie dotarły sprzeciwy mieszkańców czy spółki KSJ, zarządcy wspólnot, a nawet jeśliby dotarły, ten rodzaj inwestycji nie wymaga informowania mieszkańców. – Ze względu na brak oddziaływania budynku na sąsiednie działki nie ma stron postępowania. Spółka KSJ zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, m.in. obsługuje nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zakresie administrowania, zatem nie może ubiegać się o status strony postępowania, nie będąc właścicielem działki – dodaje Mazurek-Podleśna. BARTŁOMIEJ CHUDY