Transgraniczne wsparcie dla włodawskiej OSP

Miasto Włodawa przystąpiło do projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

W ramach projektu członkowie włodawskiej OSP mogą liczyć na szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakup wyposażenia ratownictwa drogowego oraz wspólne ćwiczenia terenowe z użyciem sprzętu ratowniczego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

– Udział w projekcie to kolejne w ostatnim czasie wsparcie, którego beneficjentem jest włodawska Ochotnicza Straż Pożarna – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – W październiku ubiegłego roku, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, przekazaliśmy strażakom sprzęt ratujący życie. Teraz strażacy otrzymają kolejne wyposażenie. Będą mogli również uczestniczyć w szkoleniach i ćwiczeniach.

W ramach projektu 29 włodawskich ratowników weźmie udział w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Otrzymają również nowy sprzęt m.in. zestaw ratowniczy R-1, zestaw pneumatyczny i węże hydrauliczne.

Przeprowadzona zostanie również akcja edukacyjna „Bezpieczny Pieszy”, dzięki której uczniowie poznają zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Realizacja projektu, którego wartość to ponad 712 tys. euro, potrwa do 30 czerwca 2020 roku. (a)