Trudny rok w oświacie

2 września w lubelskich szkołach publicznych naukę rozpoczęło ponad 46 tys. uczniów. Niektórzy z nich, zwłaszcza w szkołach średnich, zajęcia będą kończyli dopiero przed 19 wieczorem.

– Przed nami trudny rok w lubelskiej oświacie. Zmierzyliśmy się już z rekrutacją do szkół średnich podwójnego rocznika uczniów – podkreśla prezydent Krzysztof Żuk. Dla uczniów w szkołach średnich Lublin przygotował łącznie 10 360 miejsc. Po pierwszym etapie rekrutacji przyjętych zostało 8 184 osób. Jak się okazało, nie sprawdziły się zapowiedzi o tłoku w lubelskich placówkach, które wciąż mają wolne miejsca.

Stało się tak m.in. dlatego, że część uczniów spoza naszego miasta zdecydowała się wybrać pobliskie szkoły średnie, a część postawiła na szkoły niepubliczne. Na dzień 16 sierpnia przyjętych zostało 8723 uczniów, a lubelskie szkoły dysponują łącznie 791 wolnymi miejscami (499 w liceach, 154 w technikach i 138 w szkołach branżowych). Okazało się jednak, że nie wszyscy kandydaci będą mogli uczyć się w wybranych placówkach.

– W niektórych przypadkach możliwe, że nie uda się utworzyć poszczególnych klas – przyznaje Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta ds. oświaty i wychowania. Taka sytuacja jest w nieco mniej renomowanych lubelskich liceach, np. VII LO im. Marii Konopnickiej przy ul. Farbiarskiej czy VI LO im. Hugona Kołłątaja przy ul. A. Mickiewicza, gdzie ze względu na mniejszą liczbę chętnych uczniów połączono oddziały. Nietypowa sytuacja jest też w XX LO, funkcjonującym w ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich na Kalinowszczyźnie, gdzie zostanie utworzona tylko jedna klasa (z planowanych siedmiu).

W niektórych lubelskich szkołach zawodowych funkcjonować będą natomiast klasy wielozawodowe, gdzie zajęcia praktyczne będą prowadzone osobno dla każdego zawodu, a zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących typu język polski czy matematyka będą wspólne dla uczniów kilku klas. Taki system kształcenia jest droższy niż tworzenie osobnych oddziałów, ale wymusza go mała liczba chętnych do szkół branżowych. W dalszym ciągu ten typ szkoły wybiera ponad 50 procent uczniów spoza naszego miasta.

Dwuzmianowa nauka

W lubelskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych niektórzy uczniowie będą kończyli naukę koło godziny 19.00. Chodzi tu głownie o IX LO im. Mikołaja Kopernika, które cieszyło się w tym roku największą popularnością wśród kandydatów. Udało się tu jednak uniknąć zbytniego przeciążenia dzięki skorzystaniu z pomieszczeń innej placówki.

– Uczniowie z IX LO będą odbywali zajęcia wychowanie fizycznego w hali sportowej należącej do XXX LO przy ul. Wajdeloty – tłumaczy Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin. – Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku szkół przy ulicy Szkolnej, gdzie IV LO skorzysta z pomieszczeń sąsiadującej z nim SP nr 19 – dodaje pani dyrektor. Uczniowie najpopularniejszych placówek będą kończyli naukę przed godziną 17.00.

W I LO lekcje zakończą się o 16.50, w II LO – o 15.55, w III LO – o 16.20, w IV LO – o 16.55, w V LO – o 17.15, a w IX LO najpóźniej, bo o godz. 18.40.

Uczniowie po wakacjach wrócą do wyremontowanych szkół

Na remonty i inwestycje obiektów i placówek oświatowych Miasto Lublin przeznaczyło w tym roku ponad 4,2 mln zł. (dla szkół i placówek oświatowych 2,6 mln zł, a dla przedszkoli blisko 1,6 mln zł.). Środki zostały przeznaczone na naprawy schodów, podłóg, prace malarskie w pomieszczeniach i korytarzach, remont sal gimnastycznych, pokrycia dachu, usuwanie bieżących awarii wod.-kan., c.o., gazowych itp. Wykonano prace termomodernizacyjne trzech szkół na łączną wartość kolejnych 4,2 mln zł. W dalszym ciągu trwa remont małej niecki basenu w Szkole Podstawowej Nr 23 (koszt prac to blisko 329 tys. zł), a z zadań inwestycyjnych kontynuowana jest także budowa nowej szkoły przy ul. Berylowej na Węglinie Południowym (koszt- 77,5 mln zł. zakończenie robót zaplanowano na IV kwartał 2020 r.).

Powstaje także stacja diagnostyczna przy Zespole Szkół Samochodowych (przewidywane łączny koszt to blisko ponad 5,9 mln zł, zakończenie robót przypadnie na IV kwartał 2020 r.). W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 za łączną kwotę blisko 753 tysięcy zł. budowany jest parking i droga pożarowa, a z pieniędzy V edycji Budżetu Obywatelskiego realizowany jest remont sanitariatów. Zakończyły się już prace związane z termomodernizacją trzech budynków oświatowych za łączną kwotę ponad 4,2 mln zł.: Szkoły Podstawowej nr 2 (2016-2019) – 1, 8 mln złotych, Przedszkola nr 35 (2014-2019) – ponad 1,4 mln zł. i Przedszkola nr 44 (2012-2019) – blisko 900 tys. zł. Rozpoczęte zostały prace termomodernizacji kolejnych budynków oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 18 – wartość robót to ponad 2,5 mln zł; Szkoły Podstawowej nr 33 – wartość robót blisko 2,4 mln zł; III Liceum Ogólnokształcącego – wartość robót to ponad 2,4 mln zł. Planowany termin ich zakończenia to 31 lipca 2020 r.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. W. Kubickiego część szkolnych pomieszczeń dostosowano do potrzeb przedszkola (koszt 1 mln złotych). W Szkole Podstawowej nr 5 przy Smyczkowej realizowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego i czterotorowej bieżni (kwota blisko 1,3 mln zł), a w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego budowany jest plac zabaw o wartości 160 tysięcy zł. W Szkole Podstawowej nr 15 w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego V wykonano modernizację pomieszczenia sali do gimnastyki korekcyjnej (za 46 tysięcy zł.). W Szkole Podstawowej nr 33 wykonano przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod potrzeby oddziałów przedszkolnych za ponad 1 mln zł. W Szkole Muzycznej wymieniono węzeł dwufunkcyjny c.o. za blisko 130 tysięcy zł, a w Zespole Szkół nr 12 zaplanowano wykonanie oświetlenia boisk za 360 tysięcy zł.

Emilia Kalwińska

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbędzie się 2 września o godz. 12.15 w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się 3 września w ZSO nr 1 w Szkole Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta. EK