Trzy dni o zdrowiu

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie trzydniowych obrad

Genetyczne predyspozycje otyłości, zaburzenia odżywiania, uzależnienie od Internetu, cyberprzemoc, choroby tropikalne, współczesne problemy ortopedyczne, smog – to tylko niektóre z tematów jaki poruszyli uczestnicy XXVII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Świdniku.


„Zdrowie a zagrożenia współczesnego świata” to temat konferencji, którą przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich zorganizowało miasto Świdnik. Przez trzy dni (16-18 maja) w Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się spotkania, warsztaty i prelekcje poświęcone szeroko rozumianej tematyce zdrowia. Wykład inauguracyjny pt. „Tyle smogu w całym mieście! Powiem, czego bać się jeszcze” wygłosiła dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka z Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego W Lublinie.

Uczestnicy konferencji, wśród nich goście z 40 polskich miast i gmin, poruszyli m.in. tematy współczesnych problemów ortopedycznych, samouszkodzeń u młodzieży, żywienia w aspekcie choroby wieńcowej, genetycznych predyspozycjach otyłości u dzieci i młodzieży, uzależnieniu od gier komputerowych, cyberprzemocy i innych problemów zdrowotnych, które wynikają z rozwoju cywilizacyjnego. W programie konferencji znalazł się też czas na zaprezentowanie działań, jakie Świdnik podejmuje na rzecz ochrony środowiska.

Opowiedzieli o nich Maciej Michałowski, pracownik Urzędu Miasta oraz Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej. Ostatniego dnia konferencji zaprezentowano przedsięwzięcia, które poszczególne gminy zrealizowały dzięki grantom pozyskanym ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Znalazła się tu także prezentacja MCUS w Świdniku. O programie „Razem Raźniej” opowiedziała Beata Portka, kierownik placówki.

Konferencja była również okazją do uczczenia jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, do którego Świdnik aktywnie należy od 2000 roku. Skupia ono miasta i gminy, dla których ważne są działania proekologiczne i zdrowie mieszkańców.
(w)