Trzynastki dla urzędników

Ponad 8 mln zł wyda budżet miasta na trzynastki za 2016 rok. Najwięcej pieniędzy pochłoną wypłaty dla nauczycieli.

Trzynastki zgodnie z przepisami muszą być wypłacone do końca marca. W tym roku chełmski magistrat na dodatkowe wynagrodzenia wyda 8 334 375 zł plus składki. Aż 6 171 589 zł urząd przeznaczy na trzynastki dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dodatkowe pensje dla urzędników, zatrudnionych w magistracie, pochłoną 911 826 zł. Niemałą kwotę urząd wyda również na wypłatę trzynastek dla pracowników jednostek podległych Wydziałowi Spraw Społecznych. Są to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Dom Małego Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym, Centrum Integracji Społecznej, żłobek „Słoneczko” i żłobek „Chełmskie Niedźwiadki”. W sumie dodatkowe wynagrodzenia dla osób pracujących w tych jednostkach wyniosą 633 253 zł. Dla Zarządu Dróg Miejskich urzędnicy na trzynastki przeznaczą 88 629 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 141 841 zł. Przez budżet miasta przechodzą też pieniądze na dodatkowe płace dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. W tym roku na trzynastki dla strażaków przeznaczono 365 672 zł. Ekstra pensję za 2016 rok dostaną też pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W sumie będzie to kwota 21 563 zł. (ptr)