Tunel pod placem Litewskim

Po odkryciu fundamentów cerkwi tym razem robotnicy przebudowujący plac Litewski natknęli się w pobliżu Hotelu Europa na pozostałości po tunelu. Prawdopodobnie zbudowali go Niemcy, przygotowując się do obrony w 1944 roku.
Podziemne przejście prowadzić mogło do składu amunicji, który znajdował się w budynku nieopodal. Pozostałości po tunelu nie zostaną eksponowane po zakończeniu prac. Po zabezpieczeniu zostaną zasypane.
Kolejne odkrycia podczas robót ziemnych na placu nie wpływają, jak zapewnia wykonawca i ratusz, na zaplanowany harmonogram prac.
Przypomnijmy, że od poniedziałku zamknięta jest przestrzeń placu w sąsiedztwie Krakowskiego Przedmieścia. Ruch kołowy został wyłączony. Najbliższe przejście dla pieszych jest od strony Poczty Polskiej i klasztoru o.o. Kapucynów. BCH

News will be here