Tylko dotknąć…

Ratusz szuka wykonawcy projektu i budowy Sensorycznego Parku Wyobraźni oraz Interaktywnej Ścieżki Edukacyjnej. Urzędnicy chcieliby, aby obie inwestycje zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego zostały zrealizowane jeszcze w tym roku.


Sensoryczny Park Wyobraźni powstanie na terenie zielonym Przedszkola nr 4 przy ul. Kruczkowskiego. Urządzenia, które znajdą się w parku, będą wspomagać rozwój fizyczny i intelektualny, budować wrażliwość i ciekawość świata; będą angażować wszystkie zmysły, a przez to pobudzać kreatywność i samodzielność. Plac zostanie podzielony na strefy zmysłów słuchu, dotyku, wzroku, smaku, węchu i koordynacji ruchowej.
– Zabawa to nieodłączny element życia dziecka. Nie powinna być traktowana wyłącznie jako „wypełniacz czasu”. Dzięki kreatywnej zabawie dziecko wspierane jest na każdym etapie rozwoju i w przyjemny sposób poznaje otaczający je świat. Jedną z form takiej edukacji będzie właśnie Sensoryczny Park Wyobraźni – podkreśla Karol Łukasik z Urzędu Miasta Świdnik.
Z kolei przy Zespole Szkół nr 2 powstanie Interaktywna Ścieżka Edukacyjna. Zostaną zamontowane tu urządzenia, które umożliwią przeprowadzanie doświadczeń wzorowanych na Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie.
– Takie urządzenia w namacalny sposób pozwolą na zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami przyrody; badanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych oraz kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji – wyjaśnia burmistrz Waldemar Jakson.
Obie inwestycje zostały wytypowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. Przewidywany koszt ich realizacji to ok 200 tys. zł.
– Ogłosiliśmy już przetarg na wykonanie projektu i budowę obu obiektów. Mamy nadzieję, że uda nam się wyłonić wykonawcę i obie inwestycje powstaną jeszcze w tym roku – mówi Michał Piotrowicz, wiceburmistrz Świdnika. (w)