Uchwała krajobrazowa krok bliżej

Świdnicki Ratusz od kilkunastu miesięcy pracuje nad wdrożeniem tzw. uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować kwestie związane z banerami i innymi reklamami w przestrzeni publicznej. Niedawno zakończyła się kolejna tura konsultacji społecznych w jej sprawie, a dokument ma być gotowy do końca roku.


Ostatnią turę konsultacji, które odbyły się w czerwcu, zainaugurowało spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury. Gdyby liczbą jego uczestników mierzyć zainteresowanie świdniczan tym tematem, śmiało można powiedzieć, że jest ono znikome. Oprócz przedstawicieli Ratusza, firmy, która wspomaga miasto w przygotowaniu zapisów uchwały krajobrazowej oraz dwóch czy trzech miejskich radnych, pojawiła się garstka osób, która reprezentowała głównie świdnickie firmy i instytucje. Niską frekwencję raczej trudno było tłumaczyć brakiem informacji o konsultacjach i samym spotkaniu, gdyż była ona dostępna na stronie urzędu miasta, w mediach, także społecznościowych oraz słupach i tablicach ogłoszeniowych. Ponadto Urząd Miasta przygotował ulotki, które trafiły do skrzynek pocztowych mieszkańców.

Ostatnio Urząd Miasta Świdnik przedstawił raport z przebiegu konsultacji. Poza spotkaniem w MOK wątpliwości przedsiębiorców i innych podmiotów, które udostępniają przestrzeń reklamową, zgłaszane głównie telefonicznie, wyjaśniali tą samą drogą. Ponadto wpłynęły także uwagi zgłoszone oficjalnie, na piśmie, przez dwa podmioty. Pierwszy z nich to agencja reklamowa, która na terenie objętym uchwałą posiada dwa billboardy (przy. al. Lotników Polskich i Racławickiej), i która wyraża obawy, że uchwała ograniczy jej możliwości działalności.

– „Nasze tablice reklamowe posiadają projekty budowlane oraz są wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, co sprawia, że są bezpieczne, a przy tym estetyczne i nie szpecą krajobrazu miasta. Stały nadzór i bieżąca konserwacja to zapewnia. Tablice billboard w rozmiarze 504 x 238 dają powierzchnię 12 mkw. i stanowią ogólnoeuropejski standard, a to stwarza szeroką ofertę, nie tylko miejscową. Zawężenie możliwości do rozmiaru 6 mkw. uniemożliwi takie działanie” – czytamy we wniosku.

Kilka uwag złożył również Jeronimo Martins Polska, właściciel „Biedronki”, wskazując m.in., że logo sieci w obecnym brzmieniu projektu nie może być stosowane w centrum miasta, co powoduje istotne ograniczenia zasady swobody działalności gospodarczej i pozbawia przedsiębiorcę możliwości posługiwania się swoją marką w tym logotypem. Uwagi obu podmiotów w większości nie zostały jednak przez miasto uwzględnione.

Jak informuje Monika Głowacka z Urzędu Miasta Świdnik, kolejnym krokiem wdrażania uchwały jest przesłanie do opiniowania i uzgodnień zewnętrznych projektu uchwały, a następnie zostanie on wyłożony do publicznego wglądu. Uchwała krajobrazowa prawdopodobnie będzie gotowa do końca roku. (w)

News will be here