Uchwała o powołaniu dyrektor II LO nieważna

Wojewoda lubelski unieważnił uchwałę zarządu powiatu krasnostawskiego o powierzeniu stanowiska dyrektora II LO Annie Antydze i nakazał zorganizowanie konkursu. Zapewne wygra w nim… Anna Antyga.

 

29 sierpnia 2016 r. zarząd powiatu krasnostawskiego wydał uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego Annie Antydze, dotychczasowej wicedyrektor placówki. Uchwała trafiła do wojewody lubelskiego, który 4 listopada wydał tzw. rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające jej nieważność. „W ocenie organu nadzoru przedmiotowy akt powierzenia Annie Antydze stanowiska dyrektora II LO w Krasnymstawie istotnie narusza art. 36a ust. 2 i 5 ustawy o systemie oświaty” – czytamy w dokumencie. Jak zauważa wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dyrektora szkoły czy placówki wyłania się na drodze konkursu. Zarząd powiatu pismem z 7 października próbował przekonywać wojewodę, że „intencją organu prowadzącego było powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora”, a nie powierzenie stanowiska. Według wojewody to jednak za mało. „Należy odróżnić charakter prawny powierzenia stanowiska dyrektora szkoły od powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły” – zauważa Czarnek. Ostatecznie zarząd powiatu postąpił tak, jak nakazał wojewoda – 9 listopada ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora II LO. Kandydaci mogli się zgłaszać do 24 listopada. – Do tego dnia wpłynęła jedna oferta, konkurs ma się rozstrzygnąć 6 grudnia. Koperta z ofertą nie była jeszcze otwierana – powiedział nam w sobotę Wojciech Hryniewicz, sekretarz powiatu krasnostawskiego. Osoby zorientowane w sprawach lokalnego samorządu wiedzą jednak swoje. – Jestem pewien, że jedyną ofertę złożyła pani Antyga. Od początku zarząd robi wszystko, by to ona była dyrektorem II LO. Ogłoszenie o konkursie nie było zamieszczone na stronie starostwa tylko w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie było mniej widoczne. Poza tym pojawiło się w internecie 10 listopada o godzinie 15.06, czyli zaraz przed tzw. długim weekendem! Mało tego, ogłoszenia o konkursie nie zamieszczono w zakładce „nabór pracowników” tylko w zwykłych ogłoszeniach. Wszystko po to, by jak najmniej osób wiedziało o konkursie – mówi nam jeden z lokalnych samorządowców.
A członek krasnostawskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego dodaje: – Konkurs w II LO Norwida powinien się odbyć w czerwcu lub lipcu, bo ówczesna dyrektor pani Anna Cichosz deklarowała odejście na emeryturę. Całe to zamieszanie zapewne spowodowane jest chęcią ułatwienia pani Annie Antydze związanej z PSL objęcia fotela dyrektora. W krasnostawskim środowisku oświatowym aż huczy od komentarzy, wszyscy się zastanawiają, co też wyprawia starosta. Szkoła to przecież nie tylko stołek dla swojego, partyjnego dyrektora, szkoła to uczniowie, rodzice, nauczyciele – komentuje proszący o anonimowość związkowiec. (kg)