Uczą młodzież patriotyzmu

I miejsca: kategoria fotografia: Kinga Kowalik z ŚHP w Nowym Sączu, kategoria plastyka: Piotr Ślichcin z HP w Siemianowicach Śląskich i w kategorii grafika: Weronika Buldończyk z HP w Kętach

Ponad 300 prac wpłynęło na II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”. Na uroczystej gali finałowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 8 października, podsumowano tegoroczną edycję.


– W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego oraz 99. rocznicą odzyskania niepodległości. Ten rok jest również ustanowionym przez Sejm RP rokiem Marszałka – podkreślał Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.
Tematyka prac dotyczyła Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i ich walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918. Prace były przygotowane w trzech kategoriach: fotograficznej, graficznej i plastycznej. Ideą konkursu jest propagowanie i pogłębianie wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski wiedzy historycznej o naszej ojczyźnie, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym oraz kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości, tożsamości i jedności narodowej.
– Chylę czoła przed młodzieżą, która wzięła udział w tym konkursie – mówił Piotr Gawryszczak, wojewódzki komendant OHP. Jednocześnie podkreślił bliskie związki naszego regionu z historią Legionów. To w Jastkowie rozegrała się wielka bitwa z Rosjanami, w której uczestniczyła I Brygada czwartego pułku Legionów Polskich.
Organizatorami konkursu była Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Galę uświetniły występy artystyczne podopiecznych OHP z Lublina i Chełma, którzy zaprezentowali utwory patriotyczne. W tym roku nagrodzono 15 osób, a 11 przyznano wyróżnienia. Prace laureatów można oglądać w holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z okazji uroczystej gali finałowej Lubelska Wojewódzka Komenda OHP otrzymała Medal 700-lecia Miasta Lublina.
Okolicznościowe listy z okazji konkursu przesłała m.in. Elżbieta Rafalska, minister pracy, rodziny i polityki społecznej oraz wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. (EM.K.)