Uczą się o demokracji

W dniach 9 – 11 maja UMCS gościł uczestników międzynarodowego spotkania stypendystów Programu Kirklanda – jednego z największych stypendialnych programów edukacyjno-naukowych realizowanych w Polsce.
W poniedziałek, 9 maja uczestników powitał prof. dr hab. Ryszard Dębicki, prorektor UMCS ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej. – Mam nadzieję, że tegoroczny pobyt na naszej uczelni spotka się z państwa entuzjastyczną opinią. Nasz uniwersytet ciągle się rozwija i staramy się być w grupie najlepszych uczelni w Polsce. Chciałbym, żebyście państwo zapamiętali UMCS nie tylko jako nowoczesne budynki i laboratoria, ale też jako ambitnych ludzi, którzy tutaj pracują i z którymi możecie nawiązać długoletnie kontakty – powiedział prof. Dębicki.
Stypendyści na polskich uczelniach odbywają dwusemestralne studia uzupełniające połączone ze stażami i praktykami zawodowymi.
– Program Kirklanda polega na tym, że strona polska zaprasza osoby z Europy Wschodniej na studia realizowane w pięciu ośrodkach akademickich, UMCS jest jednym z nich – mówi dr Artur Wysocki, regionalny Koordynator Programu Kirklanda na UMCS. – Generalnie naszym celem jest przekazywanie tym osobom naszych doświadczeń w zakresie transformacji systemowej.
W kolejnych dniach uczestnicy spotkania zaprezentowali wyniki swoich projektów stypendialnych, brali udział w warsztatach poświęconych „życiu po Programie”, zwiedzili Ogród Botaniczny UMCS oraz Lublin i Kazimierz Dolny.

Młodzi liderzy

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której misją jest wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Program Kirklanda adresowany jest do młodych liderów działających na gruncie administracji publicznej, środowisk akademickich, biznesowych, mediów oraz polityki. Jego ogólnym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej. Każdy stypendysta ma możliwość nauki i pracy pod okiem indywidualnego opiekuna – specjalisty z danej dziedziny.
Program Kirklanda na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje od października 2001 roku, a więc od początku jego istnienia w rozszerzonej formule. Pierwszym uczelnianym koordynatorem był prof. Ryszard Radzik. Od roku akademickiego 2002/2003 funkcję koordynatora pełni dr Artur Wysocki, adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS.
W latach 2001-2016, włączając w to obecnych stypendystów, UMCS gościł łącznie 112 osób, w tym z Ukrainy – 67, Białorusi – 25, Rosji – 4, Litwy i Azerbejdżanu – po 3 osoby, Słowacji, Armenii, Gruzji, Republiki Mołdowy – po 2 osoby oraz Kazachstanu i Kirgistanu – po 1 osobie. MG