Uczelnia docenia nieprzeciętnych

Czterysta tysięcy złotych z własnych funduszy przeznaczył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na dodatkowe stypendia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami.


Przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego, w tym roku w kwocie 4 tysięcy złotych, jest możliwe dzięki utworzonemu przez uczelnię w roku akademickim 2016/17 Własnemu Funduszowi Stypendialnemu. Uroczyste wręczenie stypendiów przez rektora UMCS, prof. Stanisława Michałowskiego, odbyło się 1 grudnia. Nagrodzonych zostało 95 najlepszych studentów i 5 doktorantów UMCS za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność społeczną. Nowością tegorocznej edycji WFS UMCS było docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole – średnia na poziomie co najmniej 5,0, bardzo dobrze zdana matury, tytuł laureata bądź finalisty olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. MG