Uczelnia kusi wieloma kierunkami

Rusza zimowa rekrutacja na UMCS. Uczelnia zaprasza na studia podyplomowe i stacjonarne. W ofercie są zupełnie nowe kierunki.


Do wyboru podczas zimowego naboru jest aż dziewiętnaście kierunków studiów podyplomowych: grafika wydawnicza (rekrutacja do 31.01.), muzykoterapia (do 26.01.), Profesjonalny Event Manager (rejestracja w IRK do 31.01, dokumenty do 08.02.), archiwistyka (do 07.02.), edukacja muzealna (do 31.01.), informacja naukowa i bibliotekoznawstwo gr. C (do 10.02.), matematyka (do 31.01.), systemy informacji geograficznej w praktyce (do 25.01.), diagnozę, terapia i edukacja osób z autyzmem (do 31.01.), mediacja szkolna i sądowa (do 31.01.), pedagogika specjalna (do 15.02.), administracja publiczna (do 28.02.), ochrona danych osobowych (do 22.02.), podyplomowe Studium Legislacji (do 15.02.), psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego (do 28.02.), psychologia sportu dla psychologów (do 28.02.), zarządzanie transportem-Spedycją-Logistyką (do 10.03), filozofię i etykę (do 15.02.) oraz prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (IRK do 10.02, dokumenty do 12.02.).

Nowością tegorocznej rekrutacji na studiach stacjonarnych II stopnia jest gospodarka przestrzenna. – O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci kierunków studiów inżynierskich z gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc (w tym roku to 50 osób), kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów – informuje Katarzyna Skałecka z Biura Prasowego UMCS. Szczegółowe o rekrutacji na studia podyplomowe informacje znajdują się na stronie: www.podyplomowe.umcs.pl (EM.K.)

News will be here