Ulgi

Władze miasta Krasnystaw, mając na względzie trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wywołaną przez epidemię koronawirusa, podjęły decyzję o wprowadzeniu w życie kilku ulg.

– W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca stanu epidemii, wielu przedsiębiorców znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji – zauważa w rozmowie z „Nowym Tygodniem” Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu.

– Część musiała zamknąć działalność, część zaś, z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, paraliżującym życie społeczne i gospodarcze, utraciła możliwość uzyskiwania przychodów, ponosząc nadal koszty działalności związane m.in. z wynagrodzeniem pracowników, składkami na ubezpieczenia społeczne czy też czynszami z tytułu najmu lokali – dodaje. Biorąc to pod uwagę samorząd Miasta Krasnystaw postanowił nieco ulżyć lokalnym przedsiębiorcom.

– Proponujemy niżej wymienione działania pomocowe: możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na raty, możliwość odroczenia terminów płatności podatków lokalnych oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty oraz możliwość umorzenia należności z tytułu czynszu bądź z tytułu podatków lokalnych w uzasadnionych przypadkach – wylicza burmistrz Kościuk.

Ulgi w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na dogodne raty bądź umorzenia (w uzasadnionych przypadkach), będą udzielone na indywidualny wniosek przedsiębiorcy. – Ulgi udzielane będą w ramach pomocy de minimis, dlatego też konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej. (kg)