Ulica Wiejska w końcu przypomina „miejską”

Ulica Wiejska została wyremontowana na całym odcinku

Mieszkańcy Ponikwody doczekali się finalizacji prac przy gruntownym remoncie ul. Wiejskiej. Tegoroczne roboty objęły odcinek od ul. Malczewskiego do skrzyżowania z ul. Walecznych i były dopełnieniem wcześniejszej odnowy drogi na fragmencie od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej. Koszt prac wyniósł niespełna 600 tys. zł.

W ramach tej kwoty drogowcy wymienili asfaltową nawierzchnię jezdni, a na istniejących chodnikach i zjazdach do posesji ułożyli nową kostkę brukową. Wymienione zostały także mocno wyszczerbione krawężniki.

– Ul. Wiejska obok ul. Ponikwoda stanowi oś osiedla, prowadzi ruch nie tylko lokalny – dojazdu do posesji, lecz jest połączeniem dwóch ulic podstawowego układu komunikacyjnego o dużym natężeniu ruchu. Zarówno dla osiedla jak i całej dzielnicy ulica ma istotne znaczenie komunikacyjne. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia poprawy estetyki tej ulicy, ze względu na to, że znajduje się ona w bezpośredniej bliskości cmentarzy, co powoduje bardzo duże natężenie ruchu w okresach świątecznych – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Pomimo zrealizowanego zadania remontowego urzędnicy nie rezygnują z gruntownej przebudowy ulicy, która ma być zrealizowana w przyszłości. W tym celu już wcześniej opracowano kompletną dokumentację projektową, która przewiduje m. in. budowę dodatkowego chodnika po południowej stronie jezdni, rozbudowę odwodnienia, skablowanie napowietrznej linii oświetleniowej czy ustawienie nowych latarni z energooszczędnymi oprawami typu LED. Przygotowanie takiego projektu kosztowało miasto kilka lat temu ok. 80 tys. zł.

– Obecny stan jezdni przyczynił się do podjęcia decyzji o wymianie nawierzchni. Przeprowadzone prace nie stanowią docelowej przebudowy a jedynie zabezpieczenie nawierzchni jezdni i chodników do czasu uzyskania możliwości przeznaczenia odpowiednich środków na przeprowadzenie przebudowy – dodaje Justyna Góźdź.

Marek Kościuk