Ulica Zamenhofa dostanie asfalt

Po wielu latach apeli i działań lokalnej społeczności, a także miejskich i dzielnicowych radnych z Abramowic, drogowcy zabiorą się za budowę odcinka ul. Zamenhofa między skrzyżowaniami z ul. Staffa i ul. Sierpińskiego.

Dziś jest tu droga gruntowa, w której notorycznie pojawiają się ogromne dziury. Brakuje także chodnika czy odwodnienia. Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z pełnoprawnej ulicy.

Realizacją inwestycji zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A., które za swoje prace otrzyma nieco ponad 1,8 mln zł. To najtańsza z 3 ofert, które ZDiM otrzymał w przetargu na budowę tej drogi. Droższe propozycje złożone przez pruszkowski Strabag oraz PBDiM z Mińska Mazowieckiego opiewały na ponad 2 mln zł. Ratusz i tak będzie musiał jednak dołożyć do tego zadania, gdyż w budżecie miasta na ten cel zarezerwowano pierwotnie ok. 1,5 mln zł.

Całość prac ma być za to zrealizowana w zaledwie 6 miesięcy. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w tym czasie konieczne będzie tu m. in. rozbiórka istniejącej nawierzchni, wycinka kolidujących z budową drzew i krzewów, budowa pełnej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów na posesję, przebudowa oświetlenia, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego czy przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Marek Kościuk

News will be here