Umiesz wypełnić CIT-8?

Andrzej Romańczuk, starosta włodawski, zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe funkcjonujące na obszarze powiatu włodawskiego na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Urzędu Skarbowego we Włodawie.

Dotyczyć będzie omówienia zasad i terminów składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8, jak również sprawozdań za rok 2018.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, 19 marca (wtorek) o godz. 9.

W spotkaniu udział weźmie przedstawiciel Centrum Wolontariatu we Włodawie, które bezpłatnie pomaga wszystkim organizacjom pozarządowym z powiatu włodawskiego w wypełnianiu zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych. (r)