Umowa na przebudowę Raszyńskiej podpisana

Przebudowa ulicy Raszyńskiej będzie kosztować ponad 9,3 mln zł

Miasto podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S. A. na kompleksową przebudowę ul. Raszyńskiej. Inwestycja, która pochłonie ponad 9,3 mln zł, ma być gotowa do listopada przyszłego roku.

– Zakończone postępowanie przetargowe i podpisana umowa pozwalają na rozpoczęcie etapu wykonawczego. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Rozbudowa ul. Raszyńskiej to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców Węglina Północnego. Temat ten był jednym z kluczowych podczas spotkań w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. Z nowej infrastruktury mieszkańcy skorzystają w przyszłym roku – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową drogowcy zmodernizują ul. Raszyńską od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63. Ponadto zbudowana ma być część ul. Tarninowej od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego. Drogowcy nie tylko wykonają tu nową nawierzchnię jezdni, ale także zbudują od podstaw kanalizację deszczową wraz z kolektorem prowadzącym do zbiornika retencyjnego, zmodernizują oświetlenie uliczne i sieci techniczne, a także wybudują chodnik i dwukierunkową ścieżkę rowerową po stronie Gminy Lublin.

Przypomnijmy, że ul. Raszyńska stanowi granicę administracyjną miasta i wobec braku chęci współfinansowania przebudowy przez Gminę Konopnica, po jej stronie nie zostaną zbudowane zjazdy do posesji, chodnik czy ścieżka rowerowa. Brak dodatkowego chodnika po drugiej stronie uniemożliwi także wytyczenie przez jezdnię bezpiecznych przejść dla pieszych.

Marek Kościuk