Umowy podpisane, trwa rekrutacja – Fundusze unijne wspierają aktywizację zawodową

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podpisał już umowy na realizację projektów z zakresu Aktywizacji zawodowej – działanie 9.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie prowadzą rekrutację do projektów.

W październiku WUP w Lublinie podpisał 16 umów z wnioskodawcami, którzy będą realizować projekty w z zakresu Aktywizacji zawodowej. Pomoc kierowana jest do osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego. Podmioty, które podpisały umowy z WUP już rozpoczęły rekrutację uczestników projektów.

Co zyskuje uczestnik projektu:

  • indywidualnie opracowaną ścieżkę ku zatrudnieniu (IPD)
  • doradztwo zawodowe,
  • udział w szkoleniach zawodowych, dzięki którym:
  • nabędziesz/podniesiesz lub uzupełnisz kwalifikacje zawodowe
  • udział w stażach zawodowych.

NAZWA WNIOSKODAWCY – TYTUŁ PROJEKTU

1. SEMIUS SP. Z O.O. – PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA
2. SEMIUS SP. Z O.O.- OD BIERNOŚCI DO ZATRUDNIENIA
3. HN PARTNERS KAMIL HAŁACZKIEWICZ ADRIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA
– GŁOWA DO GÓRY!
4. 7CUBES SP. Z O.O -CHCIEĆ TO MÓC – PRZEPIS NA SUKCES
5. ITEB BEATA MIERZEJEWSKA – Z NOWĄ ENERGIĄ NA LUBELSKIM RYNKU PRACY
6. OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR „KURSOR” PIOTR WASAK – KURS NA KWALIFIKACJE
7. BENEFIT PROJEKT ANDRZEJ BOŻEK – KROK DO SUKCESU
8. FUNDACJA „ECO” – NOWE OTWARCIE
9. BENEFIT PROJEKT ANDRZEJ BOŻEK – DROGA DO AKTYWIZACJI
10. CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA – NOWE MOŻLIWOŚCI!
11. AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO – EDUKACYJNYCH
– LUBELSZCZYZNA KWALIFIKACJI
12. POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
– „AAZ – AKADEMIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”
13. CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP.Z O.O. – ZAWODOWY RESTART
14. CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA – ZAKTYWIZOWANY – ZATRUDNIONY
15. FUNDACJA FUGA MUNDI – ZAWODOWY RESTART!
16. GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED – KROK DO KARIERY

WAŻNE: Pamiętajmy, że działania projektowe w dobie pandemii

COVID-19 mogą ulegać zmianom w zakresie terminowości rekrutacji do projektów oraz realizowanych form wsparcia. Wszelkich informacji udzielają realizatorzy projektów.
Gdzie szukać informacji: Informacje na temat rekrutacji do projektów opublikowane są „Wyszukiwarce dotacji” na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/ w zakładce wsparcie dla osób powyżej 30 lat.

Punkt Kontaktowy RPO
w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy
w Lublinie

ul. Obywatelska 4,
20-092 Lublin
tel. 81 46-35-363
lub 605 903 491

punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here