Unikatowe dziesięcio- i dwustuzłotówki

Katolicki Uniwersytet Lubelski został uhonorowany monetami upamiętniającymi jest stulecie. NBP wyemitował z tej okazji srebrną dziesięciozłotówkę i złotą dwustuzłotówkę. Monety weszły do obiegu 11 kwietnia.


Kolekcjonerskie monety zaprojektował Robert Kotowicz. Na awersie monety srebrnej znalazł się napis: „Deo et Patriae” – dewiza KUL oraz liczba 100, stanowiąca nawiązanie do jubileuszu uniwersytetu, na rewersie natomiast – stylizowane popiersie księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora uczelni, w tle z lewej i prawej strony – stylizowane logotypy ośmiu uniwersyteckich wydziałów.

Na awersie monety o nominale 200 zł w środkowej części znalazły się symbole władz KUL, napis Deo et Patriae, a w tle organy z auli im. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Na rewersie zaś centralnie umieszczony został orzeł z herbu KUL. Nakład każdej z monet to około 15 tys. sztuk. (EM.K.)