Upragniony łącznik w budowie

Budowa łącznika już trwa

Osiedle im. Nałkowskich w końcu zyska drogowe połączenie z powstałą na przestrzeni ostatnich lat zabudową deweloperską w rejonie ul. Wolińskiego. Będzie to możliwe dzięki dobudowaniu brakującego odcinka ul. Wapowskiego od skrzyżowania z ul. Samsonowicza do ul. Domeyki.


O tą inwestycję mieszkańcy dzielnicy, wspierani przez miejskich i dzielnicowych radnych, dopominali się od dawna, jednak cały czas słyszeli, że nie ma na to pieniędzy. Znalazły się dopiero w tym roku, dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski na projekt „Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych”. W jego ramach, kosztem ok. 5 mln zł, powstaną ulice: Oczki, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej, droga pomiędzy ul. Milenijną a Szeligowskiego i brakujący odcinek ul. Wapowskiego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A. Na Wapowskiego wyłożony zostanie asfaltowy dywanik o szerokości 6 m (po 1 pasie ruchu w każdym kierunku) na długości ok. 145 m, wybudowane zostaną chodniki z kostki brukowej, po obydwu stronach ulicy i 22 miejsc parkingowych. Powstanie też odwodnienie i oświetlenie uliczne. Prace pochłoną ponad 982 tys. zł.

– Aktualnie wykonano już kanalizację deszczową i konstrukcję podbudowy jezdni parkingu i chodnika. Ustawione są krawężniki i obrzeża. Trwają roboty związane z wykonaniem nawierzchni chodnika po północnej stronie ulicy – informuje Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin.

W kolejnych tygodniach wykonawca planuje wykonać pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej na jezdni i kontynuować roboty brukarskie. Urzędnicy zapewniają, że budowa postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem i termin jej ukończenia, wyznaczony na 4 listopada, br. nie jest zagrożony. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here