Uroczyście u Czarniecczyków

Uroczystość pożegnania absolwentów I LO w Chełmie odbyła się w sali gimnastycznej w dwóch turach z uwagi na zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 150 osób. Zgromadzeni przebywali w odpowiednich odstępach.

Absolwentów, ich rodziców oraz wychowawców i nauczycieli powitali prowadzący uroczystość uczniowie – Zuzanna Betiuk i Patryk Dziadko, a także Aleksandra Konieczna, która zaśpiewała piosenkę „Lubię wracać tam, gdzie byłem” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Doniosłym momentem uroczystości było przekazanie sztandarów nowemu pocztowi. Ważnym elementem tradycji „Czarnieckiego” jest nagradzanie szczególnie zasłużonych absolwentów.

W tym roku laureatką przyznawanego od 1996 roku medalu „Bene Merenti” została Aleksandra Konieczna, która otrzymała też ufundowaną przez Radę Rodziców nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych. Teresa Mościcka, dyrektor I LO w Chełmie, podziękowała tegorocznym maturzystom za ich trzyletni dorobek, rodzicom za współpracę i działania na rzecz szkoły, a nauczycielom za pełną poświęcenia pracę z wychowankami.

Absolwenci, którzy wyróżnili się w nauce, z rąk dyrektor Mościckiej i wychowawców otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Aż 78 uczniom spośród 217 kończących szkołę wręczono świadectwa z wyróżnieniem. Wielu rodziców otrzymało listy z podziękowaniem za pracę na rzecz szkoły. Nagrody i podziękowania wręczyli również opiekunowie sekcji sportowych, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnej Grupy Amnesty International.

Edyta Furtak, przedstawicielka Rady Rodziców w I LO w Chełmie, dziękowała za trud i pracę dydaktyczno-wychowawczą gronu pedagogicznemu, a także dyrekcji w składzie: Teresa Mościcka, dyrektor placówki oraz wicedyrektorom: Edycie Kowalczuk i Robertowi Wojciechowskiemu, którzy z dniem 1 września br. ustąpią ze swoich stanowisk. W imieniu absolwentów głos zabrała Wiktoria Raczyńska, a życzenia maturzystom złożyli także wychowawcy – reprezentowani przez Jolantę Maciejewską – oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Paweł Wiącek. (opr. t, fot. I LO)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here