Urzędowanie a korki

Radni dzielnicy Wieniawa mają propozycję, jak choć trochę rozładować korki w czasie trwających teraz w Lublinie intensywnych remontów drogowych – poprzesuwać czas pracy urzędów o 15 minut. Co o tej propozycji myślą urzędnicy?
W piśmie złożonym do Urzędu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego radni napisali, że „występujące nasilenia ruchu pojazdów osobowych i autobusów w godzinach rannych i popołudniowych paraliżują funkcjonowanie i życie mieszkańców dzielnicy”. Ich zdaniem przesunięcie godzin pracy spowoduje rozłożenie powrotów z pracy, przez co zwiększy się płynność ruchu w centrum miasta.
Urząd Marszałkowski rozważa wprowadzenie innych godzin pracy. – Mamy pewne sugestie, co do rozwiązania problemu, o którym piszą autorzy pisma. Jesteśmy gotowi rozmawiać na ten temat ze wszystkimi zainteresowanymi i w razie potrzeby wprowadzić tak zwany elastyczny czas pracy, to znaczy umożliwić pracownikom rozpoczynanie pracy 15 minut wcześniej lub później, w zależności od wspólnych ustaleń – informowała Beata Górka, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego.
Natomiast Urząd Miasta Lublin nie planuje podejmowania działań związanych z przesunięciem godzin pracy, jednakże już teraz wiele komórek organizacyjnych wykonuje swoją pracę w innym niż godziny 7.30 – 15.30 przedziale czasowym.
– W zależności od potrzeb mieszkańców i najchętniej wybieranych godzin załatwiania spraw w urzędzie przewidziano różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Przykładowo, część pracowników Biur Obsługi Mieszkańców, Wydziału Podatków, Urzędu Stanu Cywilnego, Kancelarii Prezydenta, Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Komunikacji, Wydziału Audytu i Kontroli, Biura Rady Miasta czy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych pracuje na zmiany – podkreśla Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego w kancelarii prezydenta Lublina.
W niektórych komórkach organizacyjnych są to godziny 9-17, 10-18 czy nawet 12-20. W związku z tym pracownicy oraz mieszkańcy mogą w różnych godzinach korzystać z usług urzędu.
– Decyzja o ewentualnej zmianie godzin pracy urzędu może zostać podjęta po planowanej na najbliższą jesień kolejnej analizie najchętniej wybieranych przez interesantów godzin korzystania z usług urzędu – dodaje Olga Mazurek-Podleśna.
MG