Uszkodził sygnalizator

Na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i księdza Stanisława Brzóski kierowca z Ukrainy, jadąc ciągnikiem z naczepą, uszkodził sygnalizator i barierki. Odpowie za wyrządzone straty.

W czwartek 6 sierpnia przed południem kierowca ciągnika z naczepą, na ukraińskich tablicach rejestracyjnych, na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i księdza Stanisława Brzóski skręcając w kierunku ul. Przemysłowej, uszkodził barierki i sygnalizator.

Uszkodzenie sygnalizatora do chełmskiego magistratu zgłosili funkcjonariusze straży miejskiej. Firma „Azart”, która zajmuje się bieżącym utrzymaniem i konserwacją drogowej sygnalizacji świetlnej w mieście, zabezpieczyła i naprawiła sygnalizator. Wystąpiła także do chełmskiej policji o ustalenie sprawcy zdarzenia i pociągnięcie go do odpowiedzialności finansowej za wyrządzoną szkodę.

Ulicami Przemysłową, 11 Listopada, następnie księdza Stanisława Brzóski i Litewską prowadzi objazd w związku z przebudową drogi krajowej nr 12. Ze względu na wzmożony ruch ciężkich samochodów urzędnicy chełmskiego magistratu zwrócili się do policji oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego o kontrolę ruchu pod kątem prędkości, kategorii i ograniczeń czasowych na trasie objazdu. (s)