Uwaga! Czynna tylko połowa mostu

Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie, zwrócił się z apelem do zarządu powiatu o zwiększenie dodatków motywacyjnych i za wychowawstwo dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych.

– Dodatki są bardzo niskie, a wymagania, jakie stawia się nauczycielom, są coraz większe – argumentował Nowosadzki. Przewodniczący, na co dzień nauczyciel historii w II LO, o problemie mówił na ostatniej sesji rady powiatu. – My nie tylko zajmujemy się dydaktyką i wychowaniem. Nauczycieli angażuje się w wiele przedsięwzięć, które organizuje starostwo, np. powiatowe akademie z okazji świąt państwowych czy imprezy sportowe – podkreślał.
Według przewodniczącego w innych miastach samorządy przeznaczają więcej pieniędzy na dodatki motywujące pedagogów. – Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat krasnostawski, został uchwalony uchwałą rady powiatu 29 stycznia 2009 roku. Mamy rok 2017 i niektóre zapisy należy dostosować do rzeczywistości – uzasadniał swoją interpelację Nowosadzki. Jednocześnie przewodniczący zasugerował zarządowi, że wkrótce wskaże źródło, skąd będzie można przesunąć środki finansowe na ten cel. – Liczę na to, że z dniem 1 września nauczyciele rozpoczną pracę w oparciu o nowy regulamin wynagradzania, korzystniejszy od dotychczasowego – podsumował przewodniczący. (kg)