VI Międzynarodowy Trójstyk Literacki

13-14 czerwca we Włodawie odbędzie się Międzynarodowy Trójstyk Literacki. Wydarzenie jest przyczynkiem do corocznych spotkań ludzi pióra z Polski i zagranicy. To też świetna okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji i integracji środowisk literackich.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Trójstyku Literackiego rozpocznie się w czwartek (13 czerwca) uroczystą galą o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. W jej trakcie wręczone zostaną Laury Międzynarodowego Trójstyku Literackiego twórcom z Ukrainy i Polski. Decyzją kapituły, której przewodniczy dr Artur Sępoch, otrzymają je Mykoła Martyniuk (poeta, krytyk, redaktor, wydawca oraz tłumacz literatury polskiej) oraz Marek Wawrzkiewicz (poeta, krytyk, eseista, tłumacz języków słowiańskich). Po zakończeniu uroczystości uczestnicy przeniosą się do sali kina Włodawskiego Domu Kultury, gdzie odbędzie się spektakl teatralny „Partita dla dwojga” w wykonaniu aktorów Teatru Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury Pod Akacją w Lublinie. Drugi dzień VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego to przede wszystkim sympozjum literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. W jego trakcie zaplanowano prezentację współczesnej poezji Ukrainy, omówienie twórczości i działalność literatów białoruskich na emigracji w Polsce oraz wystąpienie reżysera, literata, redaktora Kwartalnika Literacko-Kulturalnego Znad Wilii Romualda Mieczkowskiego. Na zakończenie ogłoszone zostaną wyniki IV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym Nowego Tygodnia. (bm)

News will be here