Victoria skończyła 20 lat. Ma co świętować [GALERIA]

Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”, działający przy SP w Małochwieju Dużym, obchodził XX-lecie powstania. – Tak, jak każdy jubileusz, również i ten nastroił do wspomnień, podsumowań, spojrzenia na wiele wydarzeń z perspektywy czasu – mówi Andrzej Jasionowski, dyrektor Szkoły i prezes Klubu.

Klub „Victoria” został wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostę krasnostawskiego 19 grudnia 2003 r. Rejestracji dokonano na podstawie wniosku złożonego przez komitet założycielski w składzie: Wiesław Bojarczuk, Andrzej Jasionowski i Piotr Bielesza. Pierwsze władze „Victorii” stanowili: Andrzej Jasionowski – prezes zarządu, Wiesław Bojarczuk – wiceprezes, Elżbieta Marczewska-Buk – sekretarz, Beata Chariasz – skarbnik i Piotr Bielesza – członek zarządu. Pierwszym dużym wydarzeniem zorganizowanym przez klub był noworoczny halowy turniej piłki nożnej chłopców o puchar wójta gminy Krasnystaw, który odbył się 8 stycznia 2005 roku. Wzięły w nim udział znane w regionie zespoły, takie jak: Avia Świdnik, Wieniawa Lublin, Kiko Zamość, Niedźwiadek Chełm, Unia Hrubieszów, czy Jedynka Krasnystaw. – W kolejnych latach organizowaliśmy wielu zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o charakterze profilaktycznym – mówi prezes Jasionowski.

Wymieńmy tylko: festyn „Sportowa Majówka” (2005 r. i 2006 r.), festyn „Ekologiczna Sobota” (2011 r.), „Bezpieczne wakacje” (2012 r.), czy „Wolni od uzależnień” (2013). Przez 10 lat klub był też organizatorem Gminnego Dnia Sportu, co rok organizuje pikniki sportowe z okazji Dnia Dziecka. – Nasze działania mają charakter profilaktyczny polegający na wychowywaniu i ochronie młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami poprzez zachęcanie ich do aktywności fizycznej oraz rywalizacji sportowej w duchu fair-play – podkreśla prezes „Victorii”. Głównym źródłem finansowania działalności klubu są środki pozyskiwane z budżetu gminy Krasnystaw, ale też dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. W 2022 r. „Victoria” otrzymała dofinansowanie z ministerstwa edukacji i nauki w kwocie 17 tys. zł na realizację projektu „Wieczornice patriotyczne – integracja międzypokoleniowa” w ramach programu „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. W jego ramach zorganizowano kilka wydarzeń z udziałem uczniów, rodziców oraz mieszkańców wsi Małochwiej Mały i Małochwiej Duży. Były to: Gminna Akademia z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości, gminny piłkarski turniej niepodległości dla dzieci, wieczornice patriotyczne w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym i w sali gimnastycznej SP w Małochwieju Dużym, a także Jasełka Bożonarodzeniowe, konkurs plastyczny pod hasłem „Małochwiej w roku 1918” i koncert kolęd i pastorałek. – Oprócz działań sportowo-rekreacyjnych prowadzimy edukację patriotyczną wśród uczniów naszej szkoły – podkreśla Jasionowski. Ostatnio np. uczniowie działający w „Victorii” zaangażowali się w rewitalizację Pomnika Żołnierzy Kampanii Wrześniowej w Zastawiu Kolonii.

– Łącznie w roku jubileuszowym zorganizowaliśmy siedem wydarzeń sportowych oraz projekt o charakterze patriotycznym. Na rewitalizację pomnika pozyskaliśmy środki z Fundacji Orlen w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” w kwocie 13 812 zł, zaś na organizację wydarzeń sportowych w ramach programu „Mikro Granty” 19 175 zł – informuje Jasionowski.

Obecnie zarząd klubu stanowią: Andrzej Jasionowski – prezes zarządu, Renata Lewandowska – wiceprezes i Elżbieta Marczewska-Buk – sekretarz. Choć sportowe obchody jubileuszu trwały przez cały 2023 rok, to oficjalna uroczystość odbyła się 30 listopada w sali gimnastycznej szkoły. W jej trakcie przypomniano historię klubu, odbył się pokaz taekwondo oraz koncert w wykonaniu członków „Victorii”. Uczestnicy wydarzenia mogli też obejrzeć wystawę fotograficzną ukazującą różne wydarzenia z historii klubu. W święcie wzięła udział m.in. wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. (kg)

News will be here