W Fajsławicach spisali się na medal

Uczniowie SP w Fajsławicach wypadli najlepiej ze wszystkich podstawówek w powiecie krasnostawskim na tegorocznym egzaminie ósmoklasistów. Osiągnęli najlepszy wynik zarówno z języka polskiego, jak i z matematyki, a z j. angielskiego tylko o jeden procent byli gorsi od rówieśników z SP w Płonce.


Średnia z egzaminu ósmoklasisty w województwie lubelskim wyniosła: z języka polskiego – 63 procent, z matematyki – 51, a z języka angielskiego – 64. Ze szkół z powiatu krasnostawskiego wynik wyższy bądź zbliżony osiągnęły szkoły podstawowe z Fajsławic (gmina Fajsławice), Orłowa Drewnianego (gmina Krasnystaw) i Płonki (gmina Rudnik).

W SP w Fajsławicach siedmiu zdających uczniów osiągnęło z języka polskiego średnią 70 procent, z matematyki – 69, a z języka angielskiego – 63. 12 uczniów klasy ósmej w SP w Orłowie Drewnianym (gmina Izbica) z polskiego też miało średnią 70 proc., gorzej wypadło jednak z matematyki (51) oraz angielskiego (59). Test z języka angielskiego najlepiej w powiecie krasnostawskim zdali z kolei uczniowie z SP w Płonce w gminie Rudnik (8 zdających na 64 procent). Płonka wypadła też nieźle w teście z polskiego (66) oraz matematyki (58).

Warto pochwalić siedmiu uczniów SP w Rudniku, którzy egzamin z polskiego i angielskiego napisali na 60 procent, ale gorzej wypadli z matematyki (zaledwie 38). Dobry wynik osiągnęła też SP w Łopienniku Nadrzecznym (10 uczniów): z polskiego – 65, z matematyki – 45, a z angielskiego – 50. Poniżej oczekiwań wypadły krasnostawskie podstawówki. W SP nr 1, gdzie egzamin ósmoklasisty zdawało 35 osób, średnia z języka polskiego wyniosła 55, z matematyki 48, a z języka angielskiego 56. Angielski dobrze wypadł w SP nr 4 (21 zdających) gdzie osiągnięto wynik 62. Język polski uczniowie Czwórki zdali na 54 procent, a matematykę tylko na 37.

Wyniki testu ósmoklasistów w pozostałych szkołach powiatu krasnostawskiego:

 • SP w Siedliskach Drugich (gmina Fajsławice, 8 zdających): j. polski – 54, matematyka – 35, j. angielski – 52.
 • SP w Gorzkowie (gmina Gorzków, 14 zdających): j. polski – 59, matematyka – 39, j. angielski – 55.
 • SP w Izbicy (gmina Izbica, 11 zdających): j. polski – 46, matematyka – 35, j. angielski – 47.
 • SP w Tarzymiechach (gmina Izbica, 6 zdających): j. polski – 52, matematyka – 34, j. angielski – 31.
 • SP w Wirkowicach (gmina Izbica, 10 zdających): j. polski -43, matematyka – 28, j. angielski – 51.
 • SP w Krupem (gmina Krasnystaw, 6 zdających): j. polski – 54, matematyka – 43, j. angielski – 63.
 • SP w Siennicy Nadolnej (gmina Krasnystaw, 15 zdających): j. polski – 58, matematyka – 44, j. angielski – 58.
 • SP w Małochwieju Dużym (gmina Krasnystaw, 5 zdających): j. polski – 65, matematyka – 47, j. angielski – 34.
 • SP w Kraśniczynie (gmina Kraśniczyn, 12 zdających): j. polski – 49, matematyka – 35, j. angielski – 55.
 • SP w Siennicy Różanej (gmina Siennica Różana, 11 zdających): j. polski – 53, matematyka – 47, j. angielski – 41.
 • SP w Żółkiewce (gmina Żółkiewka, 14 zdających): j. polski – 58, matematyka – 35, j. angielski – 48. (kg)
News will be here