W hołdzie polskim noblistom

W związku z przyznaniem literackiego Nobla Oldze Tokarczuk Publiczna Szkoła w Białopolu uczciła dorobek polskich noblistów. (5 grudnia) W Ogrodzie Literackim Noblistów posadzono pięć dębów, poświęconych polskim laureatom nagrody w dziedzinie literatury.

W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Rady Gminy Białopole – Waldemar Wilgos, proboszcz parafii w Buśnie – Piotr Rawlik, w imieniu wójta gminy – Mirosław Świetlicki, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu – Elżbieta Kudrej oraz dyrektor szkoły – Alicja Ilasz wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego – Kacprem Gałczyńskim i Wiktorią Domańską.

Uczniowie szkoły, pod okiem nauczycielek: Wandy Kozy i Beaty Rondoś-Krasnowskiej oraz przy chwytającej gości za serca oprawie muzycznej, wykonali przedstawienie, w którym zaprezentowane zostały sylwetki Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Całości dopełniła zaś wystawa portretów polskich noblistów, przygotowana przez Marzenę Karczmarczyk. (opr. pc)