W Krasnymstawie uczą pływania

Na krytej pływalni w Krasnymstawie realizowany jest projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna wspierająca naukę pływania, adresowana jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z zakresu nauki pływania. Każde dziecko ma uczestniczyć w 20- godzinnym kursie pod opieką instruktora. Głównymi celami projektu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównanie szans w dostępie do krytej pływalni uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których basenów nie ma. Z zajęć, oprócz dzieci z Krasnegostawu, korzystają uczniowie z: Izbicy, Łopiennika Górnego, Jaślikowa, Małochwieja, Siennicy Nadolnej, Krupego, Orłowa, Fajsławic, Wierzby i Nielisza, łącznie ok. 340 osób. (k)