W młynie Krauzego powstaną mieszkania

Nie hotel, ale mieszkania oraz lokale usługowe mają powstać w dawnym młynie braci Krauze. O wydanie decyzji środowiskowej dla takiego właśnie przedsięwzięcia wystąpił do miasta właściciel nieruchomości – firma DOMLUBLIN Mariusz Wlaszczyk.


Bracia Adolf i Henryk Krauze pierwszy w Lublinie młyn wodno-parowy uruchomili w 1881 roku. W 1908 roku murowany budynek strawił pożar, po którym młyn został odbudowany i rozbudowany, w kształcie znanym nam do dziś. Po II wojnie światowej młyn przejęły państwowe zakłady zbożowe, a następnie Lubella. W 2015 roku spółka wystawiła nieruchomość na sprzedaż, a produkcję zaczęła przenosić do zakładu przy ul. Wrotkowskiej, który włączony został w skład specjalnej strefy ekonomicznej na Felinie.

O tym, że majestatyczny, zabytkowy budynek dawnego młyna Krauzego, szuka nowego nabywcy przez długi czas informował wielki, doskonale widoczny dla kierowców przejeżdżających Aleją Tysiąclecia, baner. O tym, że znalazł się kupiec, spółka poinformowała na początku 2019 roku, nie ujawniając kto nim jest, ale zdradzając, że w zabytkowym młynie zamierza on urządzić czterogwiazdkowy hotel ze 100 pokojami, strefą konferencyjną, spa, relaksu i basenem. Jego otwarcie miało nastąpić w 2021 roku. I faktycznie niedługo po tym do lubelskiego Ratusza wpłynął wniosek nowego właściciela, którym okazał się znany lubelski deweloper DOMLUBLIN Mariusz Wlaszczyk, o wydanie decyzji dla takiego przedsięwzięcia.

W ubiegłym roku wnioskodawca zmienił jednak zdanie w sprawie przeznaczenia nieruchomości.

Przed tygodniem Ratusz poinformował, że wszczął postepowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz adaptacji budynku dawnego młyna braci Krauze na funkcję mieszkaniową oraz usługową z zagospodarowaniem terenu przy ul. Działkowej w Lublinie.

– Według aktualnej koncepcji dawny młyn braci Krauze został podzielony na 5 stref: A.1 – cztery kondygnacje nadziemne oraz jedna kondygnacja podziemna (piwnica). A.2 – pięć – sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedna kondygnacja podziemna (piwnica). A.3 – dwie kondygnacje nadziemne, A.4 – jedna kondygnacja nadziemna, A.5 – dwie kondygnacje nadziemne. Strefa A.1 oraz A.2 będą pełniły funkcję mieszkalną. Strefy A.3, A.4, A.5 funkcję usługową stanowiącą standardowe usługi realizowane przy obiektach wielorodzinnych czy na osiedlach mieszkaniowych.

Prawdopodobnie będzie to sklep spożywczy, apteka, punkty gastronomiczne, drobne usługi medyczne czy sklepy niestanowiące przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – informuje Monika Głazik z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. – Ponadto na terenie przedsięwzięcia planowane są chodniki, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna potrzebna do obsługi budynków, tj. instalacje zewnętrzne (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektrycznej, oświetlenia terenu) i przyłącza oraz altany śmietnikowe wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i plac zabaw.

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską wiec sama jego bryła nie może ulec zmianie.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu jest on zaplanowany pod realizację usług, w szczególności z zakresu nauki, kultury, turystyki, hotelarstwa, działalności konferencyjno-kongresowej i gastronomii – z dopuszczeniem zachowania istniejącej funkcji mieszkaniowej.

Z uzyskaniem przez inwestora pozytywnych opinii stosownych organów i decyzji środowiskowej raczej nie powinno więc problemu. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here