W nowy rok z nowymi dyrektorami

Dziewięć lubelskich placówek oświatowych rozpoczęło nowy rok szkolny pod rządami nowych, wyłonionych w drodze konkursu, dyrektorów.


Uroczyste wręczenie nominacji dyrektorskich odbyło się w ostatnich dniach sierpnia w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Berylowej.

Podczas uroczystości zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania w Lublinie, Mariusz Banach, podziękował także dotychczasowym dyrektorom, którzy odchodzą na emeryturę lub kończą okres sprawowania stanowiska dyrektora. Z tej okazji Medalem Unii Lubelskiej zostały uhonorowane: Danuta Wach, która przez 21 lat kierowała Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz Anna Stasiak, która 11 lat była dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II.

Z kolei siedmioro żegnających się ze stanowiskiem dyrektora pań uhonorowanych zostało Medalem Prezydenta Lublina: Izabella Majewska (przez 29 lat sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 im. Marii Jankowskiej); Małgorzata Jaszczuk (15 lat była dyrektorem Przedszkola nr 26); Zofia Dzik (przez 11 lat dyrektor Przedszkola nr 46); Urszula Kulesza (przez 14 lat dyrektor Przedszkola nr 56); Jolanta Marszycka (przez 29 lat dyrektor Przedszkola nr 74); Stanisława Kozak (przez 20 lat dyrektor Przedszkola nr 83); Ewa Sadowska (przez 14 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980).

Nominacje na stanowisko dyrektora otrzymali: Anna Urbaś-Ostrowska – Przedszkole nr 3 im. Marii Jankowskiej, ul. Jana Kochanowskiego, Edyta Waryszak – Przedszkole nr 26, ul. Dożynkowa, Beata Stańczyk-Kręcisz – Przedszkole nr 46, ul. Pana Wołodyjowskiego, Iwona Wrońska – Przedszkole nr 56, ul. Kurantowa, Barbara Mrozek – Przedszkole nr 83, ul. Zdrowa, Iwona Borcuch – Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, Marcin Rakowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Al. Spółdzielczości Pracy, Iwona Lal – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Głuska, Elżbieta Barszcz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, ul. Hanki Ordonówny.

W trakcie uroczystości wręczono również przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorów na kolejną kadencję, szóstce dotychczasowych dyrektorów, którzy ponownie wygrali konkursy. Odebrali je: Małgorzata Bartoszewicz – Przedszkole nr 10, ul. Zuchów, Marzanna Maj – Przedszkole nr 42, ul. Przyjaźni, Jolanta Józefaciuk – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza, Grzegorz Lech – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, Pl. Wolności, Urszula Sławek – XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. Mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, ul. Lipowa, Iwona Majewska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej, ul. Hirszfelda.

Spotkanie było też okazją do wręczenia aktów nominacji nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W lipcu tego roku do egzaminu przystąpiło 107 nauczycieli, zdało go 106 osób.

Wśród zdających najwięcej było: nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców świetlicy oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. TN