W parafianach siła

Prawie pół tysiąca mieszkańców osiedla Słoneczne podpisało się pod wnioskiem do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o budowę dojazdu do parafii pw. Świętej Rodziny od ul. Szymanowskiego. Decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero za rok, na walnym zgromadzeniu ChSM, ale już teraz wywołuje kontrowersje. Inwestycja opiewa na 450 tys. zł i musieliby za nią zapłacić wszyscy członkowie spółdzielni. – Wierzę w mądrość członków naszej spółdzielni – mówi Ewa Jaszczuk, prezes ChSM.

Dwa dojazdy do kościoła i kapliczka…

Trwa budowa drogi dojazdowej wraz z parkingami do kościoła pw. Świętej Rodziny w Chełmie. Wjazd będzie od ul. Ogrodowej. Inwestycja wykonywana jest w ramach budżetu obywatelskiego. Niezależnie od tego wiosną br. rozgorzał temat budowy przedłużenia drogi osiedlowej wraz z chodnikiem łączącej ul. Szymanowskiego od bloku nr 15 z dojazdem do parafii od ul. Ogrodowej. O potrzebie budowy takiego połączenia ksiądz informował podczas mszy świętych. Parafianie nie zwlekali z podjęciem inicjatywy w tej sprawie. Pod petycją zebrali 467 podpisów. Pismo dostarczyli w czerwcu br. do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, do której należy teren pod planowaną inwestycję. Kierownictwo ChSM poinformowało o sprawie członków spółdzielni podczas trwającego akurat walnego zebrania. Temat wywołał kontrowersję, m.in. dlatego, że inwestycja miałaby zostać sfinansowana z pieniędzy wszystkich spółdzielców.
– Jestem guru sekty wolnej miłości, nie chcę drogi do kościoła, wybudujcie mi kapliczkę – stwierdził Tadeusz Król, jeden z mieszkańców osiedla Kościuszki, wyrażając dezaprobatę wobec wniosku mieszkańców osiedla Słoneczne.

Kurz, spaliny i uliczny zgiełk…

Mimo że pod petycją w sprawie budowy nowej drogi do kościoła podpisało się prawie pół tysiąca osób, wśród mieszkańców osiedla Słoneczne są także zagorzali przeciwnicy tej inwestycji.
– Jedni chcą tej drogi, inni nie, to drażliwy temat z kilku powodów – mówi jeden z mieszkańców Słonecznego. – Po pierwsze, jeśli ksiądz i parafianie chcą takiego dojazdu, to niech sami wyłożą na to pieniądze. Przecież to przedsięwzięcie miałoby zostać sfinansowane z funduszy wszystkich członków ChSM. Poza tym, jeśli takie połączenie Szymanowskiego z Ogrodową powstanie, to mieszkańcy pobliskich bloków będą mieli pod oknami ruchliwą obwodnicę. Ruch samochodowy i tak już duży jeszcze bardziej wzrośnie, a mieszkańcy osiedla i nie tylko zrobią sobie tamtędy skrót. Dla okolicznych mieszkańców będzie to bardzo uciążliwe. Nawet okna latem nie będą mogli otworzyć, bo wszędzie będzie pełno spalin, kurzu, nie mówiąc o ulicznym zgiełku.
Andrzej Suski, przewodniczący rady osiedla Słoneczne w ChSM, nie ma nic przeciwko tej inwestycji, jednak wskazuje, że dla niego priorytetem jest dokończenie docieplenia wszystkich bloków.
– Na Słonecznym zostało jeszcze jedenaście bloków do ocieplenia i jako administracja chcieliśmy w pierwszej kolejności zrealizować tę inwestycję – mówi przewodniczący Suski. – Liczymy, że uda się na to pozyskać środki z Unii Europejskiej. Aby ułatwić dojście do kościoła, braliśmy pod uwagę budowę chodnika wzdłuż biblioteki przy łąkach, ale pojawił się temat budowy drogi. Samej administracji nie stać na taką inwestycję. Poza tym działka, na której miałaby powstać, to własność wszystkich członków ChSM i w związku z tym decyzja w sprawie ewentualnej budowy musi zapaść na walnym zebraniu spółdzielni.
Z wstępnych wyliczeń ChSM wynika, że koszt budowy ponad 100-metrowej drogi z zatokami parkingowymi i chodnikiem do kościoła wynosić będzie prawie 450 tys. zł. Założenia inwestycji są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania.
– W tym przypadku nie chodzi o remont, ale o nowe zadanie inwestycyjne – mówi Ewa Jaszczuk, prezes ChSM. – Podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez ChSM jest możliwe po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ChSM. Oznacza to, że decydują o tym, głosując, członkowie spółdzielni. Wobec tego Zarząd spółdzielni przedstawi sprawę na najbliższym walnym, czyli za niespełna rok. Jeśli decyzja o budowie drogi zapadnie, zmierzymy się z tym tematem. Wierzę w mądrość naszych członków. (mo)