W partnerstwie z Kamieńcem Podolskim

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Poleskie Lato z Folklorem, tuż przed koncertem finałowym, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie podpisana została umowa, na mocy której ukraińskie miasto Kamieniec Podolski stało się oficjalnie miastem partnerskim Włodawy.

Głównym punktem sobotniej uroczystości (14 lipca) było zawarcie umowy partnerskiej, którą podpisali burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński i zastępca prezydenta Kamieńca Podolskiego Vadym Savchuk. Umowa zobowiązuje partnerów do wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy polegającej na wspieraniu inicjatyw społeczności lokalnych zmierzających do integracji społecznej, naukowej, edukacyjnej i kulturalnej. Oba samorządy będą również wspierały rozwój kontaktów międzyludzkich m.in. poprzez wspólny udział w imprezach kulturalnych i sportowych.

– Zawarcie umowy partnerskiej z Kamieńcem Podolskim, ponad 100-tysięcznym miastem na Ukrainie, świadczy o wysokiej pozycji Włodawy na arenie międzynarodowej – mówi burmistrz Wiesław Muszyński – Nasze miasto cieszy się renomą i jest postrzegane jako partner lojalny i godny zaufania. Inicjatywa nawiązania współpracy wypłynęła z Kamieńca. Jej wielkim orędownikiem był doradca prezydenta Kamieńca Podolskiego Denys Shevczuk.

Porozumienie o współpracy z Kamieńcem Podolskim zawarły również władze powiatu włodawskiego. Niejako przy okazji partnerstwa podpisały również szpitale, szkoły oraz Teatr Tańca Narodowego „Podyh” i Zespół Tańca Ludowego „Polesie”.

Kamieniec Podolski to ukraińskie miasto położone w obwodzie chmielnickim. Jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego i włókienniczego. W mieście działa Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki oraz Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Techniczny. Najcenniejszym zabytkiem Kamieńca jest zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta oraz twierdza znana z trylogii Henryka Sienkiewicza. (a)