W PM nr 12 i ZSP nr 3 nowi dyrektorzy

Trzy konkursy na dyrektorów chełmskich placówek oświatowych zostały rozstrzygnięte. Trzy inne natomiast nie przyniosły rezultatu i prezydent będzie musiał powierzyć obowiązki dyrektora komuś z rad pedagogicznych.

Dopiero po ponad dwóch tygodniach od przeprowadzenia konkursów urzędnicy podali nazwiska kandydatów na dyrektorów. Od 1 września br. Przedszkolem Miejskim nr 12 będzie kierować Małgorzata Łoza. Była jedyną kandydatką. Kilkanaście lat temu przez jedną kadencję pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9, które później weszło w skład utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Dotychczasowa dyrektor „Dwunastki” Danuta Błażejczuk z końcem sierpnia przechodzi na emeryturę.

Nowy dyrektor będzie również w ZSP nr 3. Bożenę Koniczuk zastąpi Jolanta Konopko, pracująca dotąd w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Konopko wygrała konkurs.

Nie będzie zmian natomiast w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Marta Mazurek, która szkołą kieruje już od 10 lat, pozostanie na stanowisku. W konkursie była ostatecznie jedyną kandydatką.

Nie rozstrzygnięto natomiast konkursów na stanowisko dyrektora SP nr 7, SP nr 11 i Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych. W „Siódemce” do konkursu, według nieoficjalnych informacji, przystąpił Wiesław Podgórski, który zarządza szkołą od sierpnia 2003 r. Nie uzyskał on jednak wystarczającej liczby głosów, by komisja mogła rozstrzygnąć konkurs. W „Jedenastce” zgłosiły się dwie osoby.

Jedna, najprawdopodobniej Beata Duda-Kalisio, nie spełniła wymogów formalnych i nie została dopuszczona do konkursu. Druga z kolei, wszystko wskazuje, że dotychczasowa dyrektor Iwona Ceret, podobnie jak Podgórski, nie dostała takiej liczby głosów, która pozwoliłaby wyłonić kandydata na dyrektora. Identyczna sytuacja miała miejsce w ZSEiT.

Do konkursu wpłynęły dwie oferty. Jedną złożył Jarosław Wójcicki, który szkołą zarządza od 10 lat, druga natomiast z przyczyn formalnych została odrzucona. Kojarzony z PSL Wójcicki nie otrzymał poparcia, które rozstrzygnęłoby konkurs. Kilka dni po zakończeniu prac komisji konkursowej do prezydenta, jak ustaliliśmy, udali się przedstawiciele rady pedagogicznej ZSEiT, wstawiając się za Wójcickim. Póki co, nie wiadomo, czy ich interwencja przyniesie oczekiwany efekt.

Tam, gdzie nie rozstrzygnięto konkursów, prezydent Jakub Banaszek podejmie decyzje o powierzeniu obowiązków dyrektora któremuś z członków rady pedagogicznej na okres do 10 miesięcy. (s)