W naszych podstawówkach religia trzyma się mocno

W największych polskich miastach odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii z roku na rok spada. W Warszawie, czy Wrocławiu w szkołach średnich wynosi on już poniżej 30%, a w podstawówkach nie przekracza 65%. Jak pod tym względem jest u nas. Na początek sprawdziliśmy krasnostawskie podstawówki.

W Krasnystawie funkcjonują trzy miejskie szkoły podstawowe: SP nr 1 im. Adama Mickiewicza, SP nr 4 im. Jana Pawła II i SP nr 5 im. Orląt Lwowskich. W „Jedynce” uczy się 524 dzieci. Na lekcje katechezy nie uczęszcza tam 37 uczniów, co stanowi 7,6 procent. Nieco większy odsetek dzieci „wypisanych” z religii jest w „Czwórce” – na 500 uczniów z katechezy zrezygnowało 41 (8,2 procent). Największy procent uczniów niechodzących na religię jest w „Piątce” – na 271 uczniów z katechezy zrezygnowało 24 (8,8 procent).

– Lekcje religii organizowane są zarówno na początku zajęć jak i na końcu oraz pomiędzy zajęciami – mówi Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu. – W przypadku, gdy religia odbywa się między innymi lekcjami uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela bibliotekarza w szkolnej czytelni lub w świetlicy, gdzie organizowane są dla nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – dodaje.

Burmistrz zauważa, że w ostatnich latach liczba dzieci niechodzących na katechezę utrzymuje się na stałym poziomie. – W bieżącym roku szkolnym można zauważyć ich nieznaczny wzrost, ale ma to związek z przybyciem do naszych szkół uczniów z Ukrainy, którzy nie zadeklarowali chęci uczestnictwa w katechezie – tłumaczy Kościuk.

W kolejnym numerze sprawdzimy jak sytuacja wygląda w szkołach średnich z terenu powiatu krasnostawskiego. (kg)

News will be here