W sieci bez barier zakończony

Gmina Włodawa zakończyła realizację projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”. Projekt miał na celu podniesienie umiejętności korzystania z Internetu oraz wykorzystania usług e-administracji wśród mieszkańców gminy, którzy nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwijać posiadane kompetencje. Szkolenia odbywały się w miejscowościach: Sobibór, Krasówka, Żuków, Różanka, Orchówek, Szuminka, Suszno, Korolówka-Osada, Korolówka, Stawki i Żłobek.

W ramach projektu zorganizowano 12 szkoleń o tematyce: „Rodzic w Internecie”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. W sumie przeszkolono 144 osoby, w tym 106 kobiet i 38 mężczyzn. W grupie tej znalazły się 24 osoby niepełnosprawne.

Największe zainteresowanie podnoszeniem swoich kompetencji cyfrowych wykazały osoby w przedziale wiekowym 44-64 lata. (84 osoby) oraz osoby powyżej 65 roku życia (24 osoby). Po zakończonych szkoleniach sprzęt zakupiony na ten cel, został oficjalnie przekazany przez wójta Dariusza Semeniuka do szkół podstawowych na terenie gminy Włodawa. Każda ze szkół otrzymała 4 laptopy do sal komputerowych.

Projekt realizowano w ramach III osi priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość projektu to 80 tys 640 zł. Projekt realizowano od 1 lutego do 30 listopada. (a)