W Urszulinie spotkały się Koła Gospodyń Wiejskich

Wicemarszałek sejmu Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wzięli udział w spotkaniu z Kołami Gospodyń Wiejskich z regionu lubelskiego, które zorganizowano w Urszulinie. Celem spotkania była integracja KGW z województwa lubelskiego oraz prezentacja ich dorobku.

– Uczestnicy niedzielnej (28 kwietnia) konferencji w „Hotelu Drob” mogli wysłuchać wykładów dotyczących m.in. dziko rosnących roślin i ich zastosowania kulinarnego, siedlisk ziół i roślin chronionych, a także ekologicznych produktów opartych na lokalnych zasobach środowiska. Spotkanie otworzył swoim występem Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jaworek” ze Spiczyna – mówi Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego, Przemysława Czarnka.

– Jesteście państwo w miejscu, które jednoczy wszystkich, w wysiłkach na rzecz rozwoju KGW. Koła jednoczą kobiety, które mają swoje pasje, mają swoje marzenia, które koncentrują swoją działalność nie tylko wokół dzieł kulinarnych, ale także wokół sztuki ludowej, ale najważniejsze, że jednoczą nas wszystkich, w przekazywaniu wartości kolejnym pokoleniom – tak na spotkaniu mówiła z kolei Beata Mazurek wicemarszałek Sejmu.

Do Urszulina przyjechało 67 KGW, aby zaprezentować swoje tradycje, kulinaria i rękodzieło. – W ostatnim czasie tylko w powiecie tomaszowskim powstało 110 nowych KGW. Polska to kultura ludowa zakorzeniona w chrześcijaństwie. Wszystkie tradycje, zwyczaje, obyczaje rozwijane i podtrzymywane przez państwa, to są bardziej lub mniej związane z polskością i chrześcijaństwem – przekonywał podczas swojego wystąpienia wojewoda P. Czarnek.

– Przypomina mi się jeszcze takie znane powiedzenie kardynała Stefana Wyszyńskiego, że choćby na transparentach oznajmiono nam, że mamy miłować wszystkie ludy i narody, nie będziemy temu przeciwni, ale zawsze będziemy wołać, żeby Polska Polską była, żeby w Polsce po polsku się myślało, żeby w Polsce duch chrześcijańskiego narodu rozwijał się w pełnej wolności, tak jak wy państwo się rozwijacie i tego wam jeszcze raz gratuluję – zakończył wojewoda.

Podczas spotkania odbyły się również konkursy na najładniejsze stoisko KGW, najsmaczniejsze danie regionalne, najlepszy chleb oraz produkt regionalny. (b, fot. LUW w Lublinie)