W Wydziale Komunikacji wszystko gra?

Na organizację pracy w Wydziale Komunikacji chełmskiego magistratu w ostatnim czasie posypały się gromy. Tylko czy zasłużone? Urzędnicy zapewniają, że do 16 czerwca wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów można było załatwić, wyłącznie wrzucając dokumenty do urny. Jak mówią, nikt nie stał w kolejkach…

Jeden z naszych czytelników pożalił się, że 10 czerwca stracił trzy godziny, chcąc zarejestrować pojazd, ale tego nie zrobił, bo – jak mówił – zabrakło numerków. Specjalnie wziął urlop w pracy, by załatwić sprawę. Miał pretensje za organizację pracy Wydziału Komunikacji chełmskiego magistratu. Przekonywał, że w innych miastach petenci przychodzą załatwić sprawę umówieni na konkretną godzinę.

Departament Spraw Obywatelskich w chełmskim magistracie, który koordynuje pracę Wydziału Komunikacji, nie ukrywa zdziwienia relacją mieszkańca. Urzędnicy są zaskoczeni, bo interesanci nie otrzymywali dotąd żadnych numerków. 10 czerwca pracownicy Wydziału Komunikacji przyjmowali wnioski od petentów do godziny 15.30. Obsługa mieszkańców, ze względu na obostrzenia, odbywała się poprzez wrzucanie dokumentów do urny. Przyjęto wnioski od wszystkich interesantów.

Od środy 17 czerwca chełmski magistrat, w tym również Wydział Komunikacji, pełną obsługę interesantów z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Co istotne, miasto złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm” oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących komunikacji z mieszkańcami oraz obsługi spraw urzędowych poprzez wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi. Jednym z elementów projektu jest wprowadzenie w Wydziale Komunikacji systemu kolejkowego, który podniesie jakość świadczonych przez wydział usług. Projekt złożony przez UM Chełm został pozytywnie oceniony w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym i obecnie znajduje się na etapie oceny formalnej. (s)