W Żółtańcach spisali się na medal

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie zdawali egzamin na zakończenie gimnazjum oraz po raz pierwszy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach na zakończenie ósmej klasy pisali egzamin składający się z trzech części i osiągnęli następujące wyniki:


– z języka polskiego 79 % – 9 stanin (wynik: gminy – 66 %, powiatu – 61 %, ogólnopolski – 63%);

– z matematyki 60 % – 8 stanin (wynik: gminy – 43 %, powiatu – 38 %, ogólnopolski – 45%);

– z języka angielskiego 68 % – 7 stanin (wynik: gminy – 50 %, powiatu – 46 %, ogólnopolski –59%).

Uczniowie do egzaminu przygotowywani byli na dodatkowych zajęciach, na których powtarzali i systematyzowali wiedzę z poprzednich lat szkolnych. Przystąpili również do próbnych egzaminów ósmoklasisty organizowanych przez wydawnictwa Nowa Era i Operon oraz testu przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie wspólnie z nauczycielami analizowali wyniki egzaminów próbnych, zwracając uwagę na te zadania, które sprawiły im trudność, a następnie na lekcjach powtórzeniowych jeszcze raz próbowali samodzielnie je rozwiązać. Zastosowana przez szkołę metoda pracy okazała się skuteczna. Ciężka praca uczniów i nauczycieli zaowocowała bardzo dobrymi wynikami.

Na 33 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, wynik 90 % i powyżej otrzymało:

– z języka polskiego 8 uczniów, w tym jedna uczennica uzyskała wynik 100 %,

– z matematyki 5 uczniów, w tym jeden uczeń uzyskał wynik 100 %,

– z języka angielskiego 11 uczniów, w tym dwóch uczniów uzyskało wynik 100 %.

Powody do dumy ma także 30 absolwentów z III klasy gimnazjum naszej szkoły. Uzyskali świetne wyniki ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego:

– język polski 63 % (wynik: gminy – 59 %, powiatu – 61 %, województwa – 64 %)

– historia i WOS 57 % (wynik: gminy – 54%, powiatu – 56%, województwa – 59%)

– matematyka 52 % (wynik: gminy – 38 %, powiatu – 38 %, województwa – 43 %)

– przedmioty przyrodnicze 51 % (wynik: gminy – 46 %, powiatu – 46 %, województwa – 49 %)

– język angielski poziom podstawowy 76 % (wynik: gminy – 59 %, powiatu – 59%, województwa – 66 %)

– język angielski poziom rozszerzony 57 % (wynik: gminy – 40 %, powiatu – 39 %, województwa – 50 %)

– język rosyjski poziom podstawowy 74 % (wynik: gminy – 74 %, powiatu – 50 %, województwa – 57 %)

15 uczniów osiągnęło wyniki 90 % i powyżej (większość z języka angielskiego).

Życzymy naszym absolwentom sukcesów edukacyjnych na dalszym etapie kształcenia oraz mamy nadzieję, że te egzaminy to pierwszy krok w stronę realizacji planów życiowych i zawodowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here