Wakacje z MOSiR-em dobiegły końca

W piątek (21 sierpnia) odbyło się zakończenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, które przebiegały w tym roku pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym zorganizował w tym roku czterotygodniowy letni wypoczynek dla dzieci. Z zajęć sportowo-rekreacyjnych skorzystało 38 dzieci w wieku 8 -12 lat.

– Tegoroczna oferta kierowana do dzieci była stosownie dobrana – mówi Joanna Uryniuk, animatorka zajęć i jednocześnie radna miejska. – Zachowując wszelkie ograniczenia związane z pandemią COVID-19, staraliśmy się zachować jej atrakcyjność. Zajęcia odbywały się głównie na świeżym powietrzu i w plenerze. Oprócz zajęć rekreacyjno-sportowych na miejscowych obiektach dzieci spędzały czas na wycieczkach rowerowych połączonych z niespodziankami. Dzieciaki odwiedziły między innymi „Labirynt w polu kukurydzy”, Przystań Krokodylek, Park linowy w Urszulinie oraz wiele innych atrakcyjnych krajobrazowo miejsc naszej okolicy. Oprócz walorów poznawczych, zabawowych i zdrowotnych zadbano też o edukację w zakresie zagadnień dotyczących, m.in. zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią, uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia.

Teresa Zaleńska-Sak, dyrektor MOSiR we Włodawie, cieszy się, że po raz kolejny udało się przede wszystkim bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci mimo panującej sytuacji i wielu obostrzeń. Serdeczne podziękowania kieruje do osób, które wspierały ośrodek od początku i pomagały przy organizacji zajęć: Wiesławowi Muszyńskiemu – burmistrzowi Włodawy, Zarządowi UKS MOSiR oraz Mariuszowi Januszko – Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Wszystkim uczestnikom zajęć pamiątkowe dyplomy i upominki wręczyli W. Muszyński – burmistrz Włodawy, T. Zaleńska-Sak – dyrektor MOSiR we Włodawie i Andrzej Antoniszewski – prezes UKS MOSiR. (-)