Walka o sokoli wzrok

Miasto zbada wzrok uczniom II klas szkół podstawowych. Lubelski ratusz wybrał już dwa ośrodki medycyny szkolnej, które będą realizowały program profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza. Badania obejmą 31 szkół. Potrwają od września do listopada.


– Objęci programem uczniowie klas II zostaną przebadani w zakresie ostrości wzroku, widzenia barw i ustawienia gałek ocznych. Rodzice/opiekunowie otrzymają zaświadczenia dokumentujące udział w programie z informacją na temat wykrytej wady wzroku i proponowanego dalszego postępowania diagnostycznego czy leczniczego.

Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie profilaktyki wad wzroku, ich wczesnego wykrywania i leczenia w kontekście osiągnięć szkolnych dzieci – informuje Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Program profilaktyczny realizowany jest w Lublinie od 2015 r. Od początku przebadano łącznie ponad 7 tys. uczniów. Co roku podczas przesiewowego badania wzroku u ponad 20% badanych uczniów w wieku 8-9 lat wykrywane są nieprawidłowości w zakresie widzenia, a dzieci kierowane są do dalszych badań. Na realizację badań przesiewowych w zakresie wad wzroku w 2020 roku przeznaczono kwotę 100 tys. zł. LT