Walne Zgromadzenie Członków KŁ nr 22 ChTPM

Prezes Koła Andrzej Makuch podsumował rok działalności. Był to dla Koła udany rok. Koło liczy 78 członków i 6 stażystów. Nagrodzono myśliwych – laureatów V edycji konkursu „W pogoni za lisem” na największe pozyskanie tego drapieżnika. Pierwsze miejsce przypadło Arturowi Lipcowi, drugie – Mariuszowi Mioduchowskiemu. Wyróżniono też trzech nemrodów, którzy pozyskali najwięcej sztuk zwierzyny grubej. Są to: Mariusz Tkaczuk, Piotr Piecuch i Arkadiusz Szulc. Wszyscy nagrodzeni otrzymali upominki. Zarząd podziękował też i kierownikom obwodów, za ich sumienną pracę w zagospodarowywaniu obwodów. Gratulacje otrzymali: Mariusz Tkaczuk (obw. 167) oraz Artur Lipiec (obw. 204), którzy wykazali się bardzo dobrą organizacją prac gospodarczych w swoich obwodach.
Łowczy Koła Maciej Stempkowski podsumował miniony rok łowiecki, jako bardzo udany. Z pozyskanych 12 byków jeleni, 4 okazały się medalowe. Strzelono też 6 rogaczy medalowych. Wyjątkowe w formie sprawozdanie złożył Robert Stopa. Pokazem slajdów omówił szacowanie szkód łowieckich, poziom szkód i wypłaconych odszkodowań.
Obradom Walnego przewodniczył Hipolit Stemkowski, obowiązki sekretarza pełnił Krzysztof Walczuk. Porządek obrad obejmował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu Koła, realizacji budżetu i przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej. Walne rozpatrzyło wniesione odwołania. Po dyskusji udzielono absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła. Uchwalono plan działalności i budżet na kolejny sezon gospodarczy. W wolnych wnioskach pozytywnie odniesiono się do propozycji utworzenia strony internetowej koła. (m)Wystawa pokonkursowa „Łowca Polskiego”
W 2015 roku minęło 20 lat od czasu, gdy coroczny konkurs fotograficzny „Łowca Polskiego” został nazwany imieniem mistrza fotografii przyrodniczej – Włodzimierza Puchalskiego. Z tej okazji wszystkie dotychczasowe zdjęcia laureatów (20), nagrodzone Grand Prix, zostały powiększone do formatu 100×70 cm i zaprezentowane podczas jednej wystawy. Ekspozycja jest przykładem, w jaki sposób ewoluowała fotografia od czasu negatywu i odbitek papierowych do obecnych technik cyfrowych. Wystawę można oglądać w PWSZ w Chełmie – budynek przy ul. Pocztowej. (m) „Chronimy dziuplaki” – konkurs łowiecko-
-przyrodniczy
Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zorganizowały konkurs dla szkół w Leśniowicach, Wojsławicach i Rudzie-Hucie polegający na czynnej ochronie ptaków gniazdujących w dziuplach. Uczniowie tych szkół wysłuchali prelekcję „Po co ptakom dziuple?”, naświetlającą problem braku naturalnych miejsc lęgowych dla dziuplaków wtórnych i o znaczeniu akcji rozwieszania budek lęgowych. Młodzież z każdej ze szkół dostała po 5 budek lęgowych do wywieszenia w swojej najbliższej okolicy. Konkurs będzie polegał na prawidłowej lokalizacji i instalacji budek oraz prowadzeniu obserwacji zasiedlenia. Pod koniec roku szkolnego uczestnicy konkursu będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej. Dodatkową atrakcją podczas konkursu będzie zwiedzanie urządzeń łowieckich, największej w regionie wystawy budek lęgowych dla ssaków, ptaków i owadów oraz ognisko integracyjne. Paweł Łapiński

News will be here