Warto pisać o Lublinie

Laureaci tegorocznego konkursu z prezydentem Krzysztofem Żukiem

Radosław Gryczan z KUL został laureatem XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta, zdobywając główną nagrodę 6 tysięcy zł.


Konkurs organizowany jest od 2010 roku i ma na celu wzbudzić zainteresowanie studentów zagadnieniami związanymi z rozwojem gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym Lublina oraz zachęcić ich do podejmowania tej tematyki w swoich pracach badawczych.

W tym roku, podczas dwunastej już edycji, Komisja Konkursowa zdecydowała, że na główną nagrodę – 6 tys. zł zasłużył Radosław Gryczan – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II – za pracę „Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru atrakcji turystyczno-rekreacyjnych województwa lubelskiego wybranymi algorytmami” (praca została napisana pod kierunkiem dr. Michała Horodelskiego z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL).

Przyznano również dwa wyróżnienia o wartości 2 tys. zł, które otrzymali Mariia Faryliuk, studentka Politechniki Lubelskiej, za pracę „Adaptacja budynków pofolwarcznych przy ul. Malwowej w Lublinie na potrzeby funkcji oświatowej” (promotorem pracy jest mgr inż. arch. Michał Dmitruk z Wydziału Budownictwa i Architektury PL) i Damian Zarębski, student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za pracę „Metoda wskaźnikowej oceny stopnia zanieczyszczenia wizualnego krajobrazu nośnikami reklamowymi” (napisana w ramach seminarium dyplomowego dr Szymona Chmielewskiego z Wydziału Agrobioinżynierii UP).

Dodatkowo, Komisja postanowiła wyróżnić Magdalenę Abramowicz, studentkę KUL, za pracę „Tereny zieleni dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie jako obszar sprzyjający występowaniu pszczołowatych i innych zapylaczy” (praca powstała pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubiarz z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL) i przyznać jej nagrodę w postaci trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta.

W konkursie po raz pierwszy wyróżniono pracę doktorską. W ocenie komisji zasłużyła na to praca „Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej nowych produktów stanowiących potencjalną żywność funkcjonalną” napisana przez Kamilę Kasprzak-Drozd, studentkę Uniwersytetu Medycznego (promotor – prof. dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk z Zakładu Chemii Nieorganicznej UM Lublin) otrzymała w nagrodę 2 tys. zł.

opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here